Galeria

Na tej stronie umieszczamy wybrane fotografie związane z arcybiskupem Fultonem J. Sheenem. Będziemy wdzięczni za każdą podesłaną informację, która mogłaby uzupełnić opisy fotografii. Dziękujemy!


El Paso w stanie Illinois, Front Street 25 West. W nieistniejącym już dziś budynku nr 25 (na zdjęciu po lewej) 8 maja 1895r. przyszedł na świat Czcigodny Sługa Boży Arcybiskup Fulton J. Sheen.

 

Zdjęcie przedstawia pierwszy, nieistniejący już kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w El Paso, w stanie Illinois, w którym imionami Peter John został ochrzczony późniejszy arcybiskup Fulton J. Sheen. Imię Fulton, którego używał przez całe życie, było właściwie nazwiskiem panieńskim jego matki. Ponieważ wychowywał się u dziadków, nazywany był przez sąsiadów „dzieckiem od Fultonów”.

 

1948r. Późniejszy arcybiskup Sheen przemawia w Melbourne, z okazji 100-lecia tamtejszej diecezji.

 

Josef Ratzinger (późniejszy Ojciec Święty Benedykt XVI) i Fulton J. Sheen na jednym zdjęciu! Grupowe zdjęcie wykonane we włoskiej miejscowości Nemi w 1965r., w której trwały prace nad dokumentami soborowymi.

 

U stóp posągu św. Piotra w watykańskiej bazylice. Autor fotografii: Yousuf Karsh.

 

2 października 1979r. wieloletni przyjaciel arcybiskupa Sheena, nowo wybrany papież Jan Paweł II, przybył do katedry św. Patryka w Nowym Jorku. Katedra wypełniona była po brzegi, znajdowały się w niej może cztery lub pięć tysięcy ludzi. Gdy papież wkroczył do katedry, ktoś podprowadził do niego słabego, schorowanego arcybiskupa Sheena. Arcybiskup w osobie Jana Pawła II chciał powitać Wikariusza Chrystusowego. Papież nie pozwolił uklęknąć przed sobą arcybiskupowi, którego bardzo szanował i który reprezentował to, co najlepsze w katolicyzmie amerykańskim. Podźwignął go i objął. Gdy trwali w uścisku, papież wypowiedział nad arcybiskupem Sheenem błogosławieństwo i rzekł do niego: „Dobrze pisałeś i mówiłeś o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Jesteś lojalnym synem Kościoła”. Arcybiskup Sheen zawsze pragnął być właśnie taki i słowa te, wypowiedziane przez Piotra, były dla niego bardzo ważne; był nimi głęboko wzruszony. Dwa miesiące później w tej samej katedrze tłumy żegnały arcybiskupa Sheena we Mszy św. pogrzebowej. Czcigodny Sługa Boży Fulton pochowany jest w podziemiach tej katedry. Niniejsze zdjęcie opatrzone jest uroczą dedykacją napisaną przez arcybiskupa Sheena dla jego kuzyna Toma Holligera i jego żony Yolandy: „To my dear cousins Tom, Yolanda and Family with the love and blessing of the Rock and the Pebble” („Dla mojego drogiego kuzynostwa Toma, Yolandy i ich Rodziny z miłością i błogosławieństwem Skały i Kamyczka”). Skała i Kamyczek!

 

16 czerwca 1961r. Sługa Boży Fulton J. Sheen pobłogosławił ślub swojego kuzyna, Toma Holligera i Yolandy Tomaiuoli (ślub ten odbył się w katedrze św. Patryka w Nowym Jorku), która uczyła Sheena gry na organach. Arcybiskup skojarzył to małżeństwo, pobłogosławione później sześciorgiem dzieci.

 

Abp Sheen z małą Rosemarie Holliger – córką Toma i Yolandy Holligerów. Według przekazów rodzinnych, Sługa Boży Fulton zwykł był opowiadać dziewczynce na dobranoc bajki po łacinie 🙂

 

Fulton J. Sheen z bratankiem i bratanicami. Źródło: The Museums of the Diocese of Peoria.

 

Ubogie misje na świecie potrzebują zamożnych, aby zapewnić dachy ich kościołom, lekarstwa dla ich szpitali i ubrań dla ich pleców, lecz zamożni potrzebują ubogich, aby mogli otrzymać Boże błogosławieństwo w swoich sercach, miłość Chrystusa w swoich duszach i wstawiennictwo ubogich, którzy są przyjaciółmi Boga. Źródło: MISSION magazine. 

 

Nominacja na Krajowego Dyrektora Towarzystwa Rozkrzewiania Wiary pozwoliła mi zrozumieć, że nawrócenia pojedynczej duszy nie da się oddzielić od promowania praw człowieka w sposób, jaki wymaga tego Ewangelia…że zbawienie dusz i ocalenie społeczeństwa są wklęsłą i wypukłą stroną miłości Boga i miłości człowieka. Źródło: Treasure in Clay. 

 

Archiwalne zdjęcie (z lat 30-tych XXw.) z parafii św. Franciszka Ksawerego w szkockiej miejscowości Carfin. Widoczny dobrze pod baldachimem ówczesny prałat Fulton J. Sheen (w białej dalmatyce) bierze udział w procesji Bożego Ciała.

 

Sługa Boży Fulton J. Sheen w automobilu! Źródło: The Museums of the Diocese of Peoria.

muzeum

Książka „Kalwaria i Msza Święta” właśnie dołączyła do eksponatów prezentowanych w Muzeum Arcybiskupa Sheena w Peorii

muzeum1

Inne ujęcie książki „Kalwaria i Msza Święta” w Muzeum Arcybiskupa Sheena w Peorii