Wiara w twoim życiu (lub jej brak)

Niezależnie od twoich religijnych przekonań, bez wątpienia dostrzegłeś ogromną rozbieżność między poglądami tych, którzy dzięki łasce Boga posiadają wiarę i tych, którzy jej nie mają. Czy zauważyłeś, że – gdy porusza się w dyskusji ważne tematy takie jak ból, żal, grzech, szczęście, małżeństwo, dzieci, edukacja, cel życia i znaczenie śmierci – katolicki punkt widzenia różni się krańcowo od tego, co nazywane jest nowoczesnym światopoglądem? Czytaj dalej

Szansa jedna na miliony

Pewien żydowski naukowiec, który został chrześcijaninem i który świetnie znał Stary Testament oraz wszystkie tradycje żydów, powiedział, że w czasach Chrystusa rabini zgromadzili 456 proroctw dotyczących Mesjasza, Chrystusa, zwycięzcy zła, który miał się narodzić i zawrzeć nowe przymierze z rodzajem ludzkim. Przypuśćmy, że szansa na to, iż spełni się jedno z tych proroctw, była jedna na sto. Czytaj dalej

Wjazd do Jerozolimy

Sięgając po wersety z wielkiego Hallelu, który odnosił się do Mesjasza, tłumy podążały za Nim, wołając:

„Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie.
Pokój w niebie i chwała na wysokościach.” (Łk 19,38)

Uznając, że Chrystus jest tym, którego zesłał Bóg, tłumy praktycznie powtórzyły pieśń aniołów z Betlejem, gdyż pokój, który przyniósł, był pojednaniem nieba z ziemią. Powtórzyli również pozdrowienie, które przynieśli Mu do żłóbka trzej Mędrcy: „Król Izraela”.

I tak zaczęli wyśpiewywać nową pieśń: Czytaj dalej