Wyrokiem Sądu Najwyższego w Nowym Jorku ciało Arcybiskupa Sheena może zostać przeniesione do Peorii

Sąd w Nowym Jorku zawyrokował, że ciało arcybiskupa Sheena może zostać przeniesione z Nowego Jorku do Peorii w stanie Illinois.

W wyroku ogłoszonym w piątek, 8 czerwca br., sędzia Arlene Bluth z Sądu Najwyższego Nowego Jorku zadecydowała, że Joan Sheen Cunningham, bratanica i najbliższa żyjąca krewna arcybiskupa Sheena, spełniła warunki prawne niezbędne do ekshumacji ciała jej wuja.

Sędzia Bluth napisała: „Sąd musi uwzględnić fakt, że arcybiskup Sheen poświęcił swoje życie Kościołowi Katolickiemu i że kanonizacja byłaby największym możliwym do osiągnięcia przez niego zaszczytem. Taka możliwość jest wystarczają podstawą dla przeniesienia szczątków arcybiskupa Sheena”.

„Są to naprawdę dobre wiadomości, ponieważ wyrok ten rozwiewa wątpliwości Sądu Apelacyjnego” – stwierdzili przedstawiciele Diecezji Peoria w oświadczeniu prasowym  – „Dlatego wszyscy mamy nadzieję, że kardynał Dolan oraz Archidiecezja Nowojorska zrezygnują ze stawiania prawnego oporu i uszanują wyrok Sądu Najwyższego”.

 

Diecezja Peoria oraz Archidiecezja Nowojorska spierały się o ciało arcybiskupa Sheena przez cztery lata, po tym jak kardynał Dolan, nie spełniwszy obietnicy danej przez jego poprzednika, kardynała Edwarda Egana, w 2014 roku odmówił przekazania ciała arcybiskupa Sheena do Peorii w celu posunięcia do przodu procesu beatyfikacyjnego.

Joan Sheen Cunningham, obecnie 90-letnia, w wieku 10 lat została wysłana pod opiekę Sheena, który wychował ją, wykształcił i opiekował się nią jak ojciec.
„Materiały przedłożone temu sądowi wskazują, że nie istniał krewny bliższy arcybiskupowi Sheenowi pod względem zarówno pokrewieństwa, jak i emocji”-  napisała  sędzia Bluth.

Sędzia Bluth przyznała Joan Cunningham prawo do przeniesienia ciała Sheena w decyzji z listopada 2016 r., lecz Archidiecezja złożyła odwołanie, skutecznie blokując transfer szczątków arcybiskupa.

Wynikiem głosów 3:2 z 6 lutego tego roku, Sąd Apelacyjny odrzucił wyrok Niższego Sądu, twierdząc, że zeznanie księdza prałata Hilary’ego Franco, który twierdził, że Sheen chciał być pochowany w katedrze św. Patryka w Nowym Jorku, gdzie obecnie spoczywa, było wystarczająco istotne, by szczegółowo je przeanalizować. Sprawa została przekazana do do sędzi Bluth, która przeprowadziła postępowanie dowodowe.

W piątkowej decyzji sędzi Bluth czytamy: „Prałat Franco, mimo tego, iż wielokrotnie miał ku temu okazję, nigdy nie zaprzeczył twierdzeniu powódki, jakoby arcybiskup Sheen pragnął, aby jego szczątki opuściły Nowy Jork, gdyby mogło to przyczynić się do wznowienia jego procesu beatyfikacyjnego”. Sędzia dodała, że prałat Franco „nie wyartykułował powodu, dla którego doczesne szczątki arcybiskupa Sheena miałyby nie zostać przeniesione w zaistniałych okolicznościach”.

Sędzia Bluth kontynuowała: „Prałat Franco nigdy nie zeznał, że arcybiskup Sheen sprzeciwiłby się przeniesieniu swoich szczątków w celu kontynuacji procesu beatyfikacyjnego. Nigdy nie zeznał, że jego przyjaciel i mentor, arcybiskup Sheen, kochał Nowy Jork tak bardzo, że gotowy byłby zrezygnować z szansy na bycie ogłoszonym błogosławionym”.

Biskup Daniel Jenky z Peorii otworzył proces beatyfikacyjny Sheena w 2002 r., polegając na wielokrotnych zapewnieniach ówczesnego zwierzchnika Archidiecezji Nowojorskiej, kardynała Egana, że Nowy Jork nie jest zainteresowany tym procesem i że przekaże szczątki Sheena do Peorii – miasta, w którym Sheen dorastał, poszedł do seminarium i został wyświęcony na kapłana.

W ubiegłych 16 latach Peoria wydała ok. 1 milion dolarów na prowadzenie procesu beatyfikacyjnego.

Przeciągająca się walka o szczątki ciała Sheena skłoniła nawet Watykan do zrewidowania swoich zasad dotyczących relikwii świętych.

W oświadczeniu prasowym Diecezji Peoria czytamy: „Biskup Jenky ma nadzieję, że Diecezja Nowojorska będzie współpracowała z Joan Sheen Cunningham i z Diecezją Peoria w praktycznych kwestiach dotyczących przeniesienia szczątków Czcigodnego Sługi Bożego arcybiskupa Sheena do Peorii, w stanie Illinois. Mamy nadzieję, że ten proces rozpocznie się natychmiast”.

Jenky zauważył, że „ten wyrok zapadł w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w święto głęboko umiłowane przez arcybiskupa Sheena”.

sheenchapelProjekt kaplicy z sarkofagiem arcybiskupa Sheena, który miałby się znaleźć w katedrze Najświętszej Maryi Panny w Peorii. Autor projektu: Rolf Rohn.

Powyższy tekst jest tłumaczeniem artykułu: https://www.churchmilitant.com/news/article/ny-court-hands-victory-to-abp.-sheens-family-rules-body-can-go-to-illinois

Rodzaje mądrości

Nic dziwnego, że nasz Pan modlił się słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie” (Łk 10, 21). Święty Paweł dokonał później jasnego rozróżnienia między dwoma rodzajami mądrości: fałszywą mądrością, która używa rozumu, aby zanegować Boga, który dał rozum i wyższą mądrością, która zrodzona jest z Bożej łaski: Czytaj dalej

Wiara w twoim życiu (lub jej brak)

Niezależnie od twoich religijnych przekonań, bez wątpienia dostrzegłeś ogromną rozbieżność między poglądami tych, którzy dzięki łasce Boga posiadają wiarę i tych, którzy jej nie mają. Czy zauważyłeś, że – gdy porusza się w dyskusji ważne tematy takie jak ból, żal, grzech, szczęście, małżeństwo, dzieci, edukacja, cel życia i znaczenie śmierci – katolicki punkt widzenia różni się krańcowo od tego, co nazywane jest nowoczesnym światopoglądem? Czytaj dalej

Szansa jedna na miliony

Pewien żydowski naukowiec, który został chrześcijaninem i który świetnie znał Stary Testament oraz wszystkie tradycje żydów, powiedział, że w czasach Chrystusa rabini zgromadzili 456 proroctw dotyczących Mesjasza, Chrystusa, zwycięzcy zła, który miał się narodzić i zawrzeć nowe przymierze z rodzajem ludzkim. Przypuśćmy, że szansa na to, iż spełni się jedno z tych proroctw, była jedna na sto. Czytaj dalej