Kontakt

Wszelkie uwagi odnośnie do niniejszego bloga oraz jakiekolwiek pytania dotyczące Czcigodnego Sługi Bożego Fultona J. Sheena prosimy kierować na adres email: arcybiskupfultonjsheen@gmail.com lub za pomocą poniższego formularza.