Modlitwy


Modlitwa o otrzymanie łaski
Wieczny Ojcze, Ty sam obdarzasz nas wszelkimi łaskami w niebie i na ziemi przez zbawczą misję Twojego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa i przez działanie Ducha Świętego. Jeśli jest to zgodne z Twoją Wolą, wynieś do chwały Twego sługę, arcybiskupa Fultona J. Sheena, przez udzielenie łaski, o którą teraz proszę przez jego modlitewne wstawiennictwo (wymień intencję). Proszę Cię o to ufnie przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Fultona J. Sheena
Ojcze Niebieski, źródło wszelkiej świętości, Ty powołujesz w Kościele mężczyzn i kobiety, którzy służą Ci z heroiczną miłością i poświęceniem. Ty pobłogosławiłeś swój Kościół przez życie i posługę Twojego wiernego sługi, Arcybiskupa Fultona J. Sheena. Pisał i mówił on dobrze o Twoim Boskim Synu, Jezusie Chrystusie, i był prawdziwym instrumentem Ducha Świętego, poruszając serca niezliczonej ilości ludzi. Jeśli jest to zgodne z Twoją Wolą, na cześć i chwałę Najświętszej Trójcy i dla zbawienia dusz, prosimy Cię, aby z Twojego natchnienia Kościół ogłosił go błogosławionym. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.