Miłość Chrystusa do Jego kapłanów

A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra…

(Łk 22, 61)

To wydarzenie prawdopodobnie miało miejsce wtedy, gdy nasz Pan, po przesłuchaniu przez Kajfasza, wiedziony był przed Sanhedryn. Być może nasz Boski Pan nawet słyszał dobrze Mu znany, podniesiony głos Piotra, być może słyszał jego zaklinania i przekleństwa, mające zapewnić przypadkowych świadków, że nie zna Jezusa z Nazaretu. Nasz Pan nie powiedział: „A nie mówiłem!” Z Jego ust nie wydobyły się żadne palące słowa potępienia. Po prostu jeden rzut oka, jedno spojrzenie zranionej miłości. Takie jest miłosierdzie naszego Pana, gdy okazujemy Mu niewierność i nielojalność! Pragnie On nas odzyskać przez dodatkowe przywileje i pomnożone miłosierdzie! Nie tylko pogrążeni w gorączce, sparaliżowani i trędowaci znają delikatne współczucie w oczach wcielonego Syna; znają je przede wszystkim kapłani i grzesznicy. Skruchę przynosi nie tylko spojrzenie Chrystusa, lecz także nasza odpowiedź. Pod wpływem ciepłych promieni słonecznych mięknie wosk, ale twardnieje też błoto. Boże Miłosierdzie, które woła grzeszników, sprawia że albo twardnieją oni w drodze do piekła, albo miękną, by dostać się do nieba.

W synagodze w Kafarnaum nasz Pan zwraca swój płonący gniewem wzrok na swoich wrogów wzburzonych tym, że dokonał cudu. W swojej Boskiej mądrości wiedział, że nie nie chcieli uwierzyć, że nie przekonałoby ich nawet Jego tysiąckrotne powstanie z martwych. Lecz postawa świętego Piotra była inna. Jedno spojrzenie pełne bolesnego wyrzutu sprawiło ból jego duszy. Bogaty młodzieniec, który przyszedł do Jezusa, nie był gotowy poświęcić wszystkiego, mimo że szczerze szukał Boga. Ewangelia mówi nam:

Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego.

(Mk 10, 21)

Setnik uznał Boży Majestat na Krzyżu i powiedział:

Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym.

(Mk 15, 39)

Jest to ta sama Boskość, która została przypomniana Piotrowi, gdy Jezus obrócił się i spojrzał na niego. Święty Jan, który miał przywilej tak częstego spoglądania na to słodkie oblicze, był przez nie niepokojony na wyspie Patmos pół wieku później. Mówił o tym, jak cała ziemia miała obrócić się wniwecz, gdy Chrystus przyjdzie w dniu sądu.

Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono.

(Ap 20, 11)

 

To samo oblicze miało być nagrodą dla tych wszystkich, którzy Go kochali i powrócili do Niego tak jak powrócił Piotr:

I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. I będą oglądać Jego oblicze.”

(Ap 22, 3-4)

Przychodzi moment, że każdy kapłan, podobnie jak święty Piotr, przestaje dotrzymywać kroku Chrystusowi, zostaje w tyle, zaczyna spoufalać się z towarzystwem i z ogniem tego świata. Jednakże Chrystus traktuje go tak, jak potraktował Piotra. Nieustannie odwraca się, aby na niego spojrzeć. To nie święty Piotr pomyślał o tym, aby się odwrócić, lecz Pan. Piotr, ponieważ był winny, najchętniej spojrzałby w innym kierunku, lecz Pan spojrzał na niego. Jest to zasadnicza kwestia, o której powinien myśleć każdy wyznawca Chrystusa, gdy zgrzeszy – Pan odwraca się pierwszy.

Żaden człowiek nie pojmie w pełni zła, jeśli nie spojrzy na to w świetle oblicza Chrystusa. Może czuć się zawstydzony z powodu tego, że zrobił z siebie głupca, lecz pożałuje tylko wtedy, gdy ujrzy Umiłowanego ukrzyżowanego. Człowiek, który mówi: „Jestem takim głupcem”, zamiast: „Panie, bądź miłościw mnie grzesznemu”, wciąż jest daleki od narodzenia się na nowo.

Cóż za lekcja delikatności ukazana jest w niezgodzie naszego Pana na to, by zgromić świętego Piotra. W takiej chwili, gdy ktoś balansuje na linie, wszystko zależy od oddechu lub spojrzenia. Daje ono początek powrotowi do Boga zamiast wpadnięcia w otchłań zła. Jak napisała Christina G. Rosetti:

O Jezu tak daleki, jedynie moje serce może iść za Tobą,

Spojrzenie, które przeszyło serce świętego Piotra, zwraca się teraz ku mnie.

Ty, który wciąż mnie szukasz na moich krętych ścieżkach,

Spójrz na mnie, o Panie, i uczyń mnie swym pokutnikiem[1].

Jedno spojrzenie na Boskość przekonuje nas o grzechu. Zaprzaniec Piotr pod spojrzeniem Syna Bożego natychmiast przeistoczył się w Piotra – pokutnika. To jedno spojrzenie, przy pomocy którego Boskość penetruje duszę, daje początek osobistej odpowiedzialności przed Bogiem. Nie grzeszymy przeciw abstrakcjom, ani nawet wyłącznie przeciw Przykazaniom; jako osoby grzeszymy przeciw Osobie. Okropieństwo grzechu nie zawiera się jedynie w złamaniu jakiegoś przykazania; obejmuje ono ponowne ukrzyżowanie Chrystusa. To dlatego szczery żal wiąże się z Krucyfiksem, w którym każdy z nas może przeczytać swą autobiografię. Widzimy naszą pychę w koronie cierniowej, naszą pożądliwość i zmysłowość – w gwoździach, nasze zapominanie o Bogu – w przebitych stopach i nasze łotrostwo – w przebitych dłoniach. Zadaniem skruchy jest podnieść nas ku nieskończonej i przeczystej światłości Boga i pozwolić Mu na rozproszenie naszej ciemności.

Różnica między grzesznikiem a świętym polega na tym, że pierwszy trwa w grzechu, a drugi gorzko łka. Greckie słowo przetłumaczone w Ewangelii jako „łkanie” oznacza długi i ustawiczny żal. Ci, którzy nie mogą znaleźć czasu, by zapłakać nad swymi grzechami, nie mają również czasu na to, by za nie zadośćuczynić. Człowiek tkwiący w kleszczach wyrzutów sumienia często sięga po kieliszek, by zagłuszyć swoje sumienie. Pijak często staje się pijakiem nie z powodu miłości do trunków, ale z powodu nienawiści do czegoś innego. Wyrzuty sumienia Judasza nie doprowadziły do tego, że uderzył się w piersi mówiąc mea culpa, lecz do samobójstwa. Nie miał serca do modlitwy. Nie szukał też oblicza Pana, by błagać o miłosierdzie. Tymczasem Piotr żałował. Ukorzył się, a nie stwardniał.

Gdy łzy zwilżą oczy, duchowy wzrok staje się ostrzejszy; to dlatego łzy często kojarzone są z prawdziwym zrozumieniem grzechu. Łzy w oczach Piotra były tęczą nadziei, która nastąpiła po czarnej burzy. Świeciło w nich całe spektrum promiennego przebaczenia Chrystusowego spojrzenia. Wspomnienie owego przywracającego życie spojrzenia niewątpliwie wciąż było świeże w umyśle świętego Piotra, gdy napisał w swym pierwszym liście.

Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.

(1 P 2, 25)

Chrystus spogląda na nas kapłanów smutnymi, lecz pełnymi nadziei oczami. Gdy dominuje w nas Szymon, prosi każdego z nas, abyśmy ożywili nasze Piotrowe powołanie. Żaden kapłan nigdy nie osiąga etapu, w którym „wszystko jest skończone”. Dawid zawołał w swej niedoli i został wysłuchany. Piotr, który – postąpiwszy pochopnie – zaczął tonąć, został ocalony. Gdy Tomasz zwątpił, ukazane mu zostało przebite Serce, aby przywrócić mu wiarę. Syn marnotrawny wydźwignął się spośród świń i plew do uczty w domu Ojca.

800px-Rembrandt_Harmensz_van_Rijn_-_Return_of_the_Prodigal_Son_-_Google_Art_Project

Rembrandt van Rijn, „Powrót syna marnotrawnego”, ok. 1661-1669

Gdyby tylko kapłani zdali sobie sprawę z tego, że Nieskończona Miłość odczuwa potrzebę głoszenia samej siebie. Zdarzyło się, że pewna święta dusza klęcząca przed Jezusem w tabernakulum zapytała: „Jak, według Twego życzenia, powinienem Cię nazywać”? A On odpowiedział: „Miłosierdzie”. Gdybyśmy nigdy nie zgrzeszyli, nie moglibyśmy nazywać Jezusa naszym Zbawicielem.

Pewna zakonnica, która doznała szczególnego objawienia Najświętszego Serca, wyznała, że Chrystus przemówił tymi słowy: „A teraz pragnę zwrócić się do poswięconych Mi dusz w tym celu, by mogły Mnie dać poznać grzesznikom i całemu światu. Wielu sposród nich nie umie jeszcze rozpoznać moich uczuć. Traktuje Mnie jak kogoś żyjącego z dala od nich…, jak kogoś, którego znają i w którym nie pokładają należytej ufności. Pragnę, by ożywiły swoją wiarę i swoją miłość i by żyły w ufności i w zażyłości z Tym, którego kochają i który je kocha.[2]

[1]Christina G. Rosetti (1830-1894, „Vigil of St. Peter”, tłum. Izabella Parowicz

[2]Apel Miłości czyli Orędzie Boskiego Serca Jezusowego do świata. Słowa Pana Jezusa przekazane siostrze Józefie Menendez, koadiutorce Zgromadzenia Sacre Coeur (1890-1932).

Arcybiskup Fulton J. Sheen

Źródło: „Kapłan nie należy do siebie”, 2018 r., str. 272-278.

Powrót do Bożych łask

Upadek kapłana, mimo swojej okropności, niekoniecznie jest ostateczny. Gdy wiedli naszego Pana z sądu, Jego Oblicze było pokryte plwocinami.  „[O]brócił się i spojrzał na Piotra” (Łk 22, 61). Mistrz jest związany, znieważany, porzucony, odrzucony. Lecz nie rezygnuje. Odwraca się i spogląda na Piotra. Zdjęty bezgraniczną litością wypatruje tego, który właśnie Go zawiódł. Nie wypowiedział ani słowa. Po prostu spojrzał! Lecz dla Piotra jakież to było odświeżenie pamięci, jakież przebudzenie miłości! Piotr mógł zaprzeć się „człowieka”, lecz Bóg wciąż kochał człowieka, Piotra! Sam fakt, że Pan obrócił się, aby spojrzeć na Piotra, oznaczał, że Piotr odwrócony był do Pana plecami. Zraniony jeleń szukał gęstwiny, by wykrwawić się w samotności, lecz Pan przyszedł do zranionego serca Piotra, aby wyciągnąć zeń strzałę.

 [Piotr w]yszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.

Łk 22, 62

Agostino Melissi 1675

Agostino Melissi, „Łkający św. Piotr”, 1675 r.

Piotr przepełniony był skruchą, podobnie jak Judasza kilka godzin później ogarnęły wyrzuty sumienia. Ból Piotra spowodowany był samą myślą o grzechu lub o zranieniu Osoby Boga. Skrucha nie dba o konsekwencje. Tym właśnie różni się od wyrzutów sumienia, które inspirowane są głównie strachem przed niemiłymi konsekwencjami. To samo miłosierdzie rozciągnięte nad tym, który się Go wyparł, miało być rozciągnięte nad tymi, którzy przybili Go do Krzyża i nad skruszonym łotrem, który poprosił o przebaczenie. Piotr właściwie nie zaprzeczył, że Chrystus był Synem Boga. Zaprzeczył, jakoby „znał tego człowieka”, jakoby był jednym z Jego uczniów. Nie wyrzekł się swojej wiary. Jednakże zgrzeszył. Zawiódł Nauczyciela. A mimo to Syn Boży wybrał na skałę, na której zbudował swój Kościół, znającego grzech Piotra zamiast umiłowanego Jana. Uczynił to po to, aby grzesznicy i ludzie słabi nigdy nie mieli wymówki ku temu, by popaść w rozpacz.

Arcybiskup Fulton J. Sheen

Źródło: „Kapłan nie należy do siebie„, 2018 r., str. 271-272.

Przyczyny kapłańskiego upadku (4)

Zaspokajanie potrzeb, emocji i pociech stworzenia

Piotr najpierw zarzucił modlitwę, później działał, a następnie porzucił umartwienie. Gdy nadchodzi chwila kryzysu, zajmuje wygodną pozycję przy ogniu: najpierw stojącą, a potem siedzącą.

Piotr zaś szedł za Nim z daleka aż na dziedziniec pałacu najwyższego kapłana. Tam siedział między służbą i grzał się przy ogniu.

(Mk 14, 54)

Cóż za duchowa biografia! Święty Piotr był ostatnim człowiekiem, który powinien podążać za Panem w dużej odległości od Niego. Zarówno jego starszeństwo, jak i pozycja lidera nakładały na niego dodatkowe obowiązki. Lecz gdy człowiek jest wewnętrznie niezbyt zaspokojony duchowo, gdy rozpoczyna się odpływ jego pobożności, musi znaleźć jakąś rekompensatę swojej wewnętrznej samotności. U Piotra przyjęła ona formę ogrzewania się przy ogniu i pogawędki ze służącymi. Aby zrekompensować swe wewnętrzne ubóstwo, człowiek pragnie zewnętrznych bogactw. Dopiero po tym, jak Adam i Ewa na skutek grzechu utracili rozświetlającą ich wnętrza łaskę, zauważyli, że są nadzy. Odczuli potrzebę posiadania ubrań, aby nakryć swój nowo odkryty wstyd; uprzednio ich ciała jaśniały płaszczem miłości utkanym palcami Boga. Jest niemal powszechną prawdą, że nadmierna dbałość o wygląd zewnętrzny zdradza wewnętrzne ubóstwo i nagość duszy.

Wróćmy do Szymona Piotra. Była to chwila kryzysu, a on rozgaszczał się w swej niejednoznacznej postawie. Relacja Ewangelii podkreśla ironiczne kontrasty tej sytuacji. Święty Jan (18, 18) zauważa, że było zimno, że Piotr odczuł potrzebę ogrzania się przy ogniu. Trzymając się na odległość od Słońca Sprawiedliwości, Piotr poczuł chłód. Jego zachowanie było tym, które charakteryzuje materialistycznego kapłana: wygodnickiego, gdy inni cierpią; kanapowego stratega prac misyjnych, który nie czyni na ich rzecz żadnego osobistego wysiłku. Święty Piotr przypominał owego proboszcza, który w sobotę zasiada przy ogniu, podczas gdy jego wikariusze słuchają spowiedzi, nauczają katechumenów i odwiedzają chorych. Ciepły blask ognia na tym dziedzińcu był „o wiele lepszą parafią” dla Szymona niż Ogród Oliwny.

Carl_Bloch_001

Carl Heinrich Bloch, „Zdrada św. Piotra”

Jego umiłowanie luksusu przysporzyło mu złego towarzystwa. Ciepłe płomienie dobrobytu przyczyniły się do upadku wielu, którzy pośród niedostatku i problemów stali wyprostowani w łasce. Skutek jest taki, że – będąc z dala od Pana – Szymon napotyka na okazję do grzechu. Brakuje mu czasu na modlitwę, lecz znajduje czas na rozmowę. Choć Jezus był daleko, dziewczyna była blisko. Usta Piotra, które dopiero co skosztowały Eucharystycznej Uczty Życia, wypowiadają teraz kłamstwo. Jeszcze przed chwilą gotowy był umrzeć z Chrystusem. Teraz, bez Niego, brakuje mu odwagi, by oprzeć się kobiecej ciekawości. Wcześniej zapewniał:

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.

(Mt 16, 16)

Teraz, żonglując swą teologią, protestuje jak tchórz:

Nie znam tego Człowieka.

(Mt 26, 72)

Gdyby Piotr został z Chrystusem, nikt nie byłby w stanie wycisnąć z niego tej żałośnie pokrętnej wypowiedzi. Subtelność Szatana wkrada się w przyjaźń tych, którym brakuje duchowości, powodując, że ranią oni swych przyjaciół bardziej, niż mógłby to uczynić jakikolwiek wróg. Siedzenie przy ogniu ludzi bezbożnych może pocieszyć ciało, lecz rujnuje Chrystusowy fundament w ludzkiej duszy. Szatan nie przyszedł do Piotra „jak lew ryczący” (1 P 5, 8), lecz jako frywolna dziewczyna, dająca upust swej ciekawości. Była to chwila, w której w życiu Piotra objawił się automatyczny związek między czuwaniem a modlitwą; ten niespodziewany moment przychodzi w życiu każdego człowieka. Ten, kto nie czuwa, nie może spodziewać się odpowiedzi na swą modlitwę. Wprawdzie Bóg ma moc uchronienia przed połamaniem kości każdego, kto upada, ale jeśli ktoś prosi o bezpieczeństwo, a nie czuwa, „wystawia na próbę Pana, Boga swego” (Mt 4, 7). Nie możemy oczekiwać od Boga specjalnej opieki, jaką zarezerwował dla swoich przyjaciół, jeśli obojętniejemy na Jego przyjaźń. Jonasz zirytował się słowem Boga, gdy otrzymał nakaz udania się do Niniwy i głoszenia pokuty. Zwrócił swe serce ku Tarszisz i znalazł okręt gotowy zabrać go daleko od jego misji (Jon 1, 3). Gdy duch kapłana ziębnie, wrogowie Chrystusa  – świat, ciało i diabeł – szybko znajdują sposób, aby dostarczyć mu „ogień” – wygodę i towarzystwo.

Dla każdego księdza płynie z Ewangelii nauka, że kapłan, który idzie w dużej odległości za Chrystusem, nazywa Go „człowiekiem”, jak gdyby mówił: „Nie byłem przeznaczony do takiego życia; nigdy nie miałem powołania”. Taki kapłan gniewa się, gdy ktokolwiek mówi mu, że nie przypomina Chrystusa. W takim kapłanie, podobnie jak w Piotrze, istnieje silna tendencja do powrotu do dawnej natury Adama. Na widok takiego kapłana nasz umysł zaczyna sobie wyobrażać Szymona w jego dawnych dniach, gdy był rybakiem. Niemal słyszymy jego soczyste przekleństwa wypowiadane na widok poplątanych sieci. Gdy żył w bliskim towarzystwie naszego Pana, takie słowa nie przyszłyby mu do głowy, lecz zaledwie kilka godzin później wracają dawne przyzwyczajenia. Przekleństwa cisną się mu na usta i to w obecności młodej kobiety. Inni lepiej niż on sam rozumieją, co powinien czynić kapłan. Służąca mogła powiedzieć Piotrowi, że powinien być z Galilejczykiem. Nawet ci, których praca polega na zajmowaniu się przyziemnymi sprawami (na przykład Marta), często gorszą się na widok kapłana, który nie rozumie, że jego zadaniem jest trwanie przy Chrystusie.

Powołanie do tego, by być ambasadorem Boga, nie jest gwarancją zapobiegającą słabości. Mojżesz nabrał arogancji, gdy Bóg wybrał go jako przewodnika swojego ludu; uderzył w skałę, aby wypłynęła z niej woda (Lb 20, 7-12). Dawid o najłagodniejszym ze wszystkich serc, na skutek zdrady dopuścił się morderstwa (2 Sm 11, 14-27). Salomon, najmądrzejszy z mędrców, popadł w szaleństwo bałwochwalstwa (1 Krl 11, 4). Wreszcie, gdy Piotr potrójnie zaparł się Pana, nawet natura zaprotestowała. Pierwszą rzeczą, jaką uczynił nasz Pan, było przebudzenie pamięci Piotra; uczynił to poprzez pianie koguta. W owej ciemnej godzinie, gdy Piotr zapomniał wyznać boskość swojego Mistrza, gdy zapomniał o swej lojalności i długu wdzięczności wobec Tego, który nazwał go Skałą, można było się spodziewać, że potworność jego upadku zostanie obwieszczona przez błyskawicę i grzmot. Tymczasem Chrystus zadowolił się dźwiękiem, który Piotr słyszał tysiące razy. Był to znajomy dźwięk, któremu zostało nadane nowe znaczenie, ponieważ wypełniło się w nim Chrystusowe ostrzeżenie.

Przyroda jest po stronie Boga, nie po naszej.  „W swej niestałości dla mnie….jemu byli stokiem…zdradą była ich wierność…ich zwodzenie wierne”

(Francis Thompson, „Chart gończy niebios”, [*]).

Upadek kapłana dokonuje się w następujących krokach: zaniedbanie modlitwy, oddalenie się od Eucharystycznego Pana, oddanie się wygodnej egzystencji, lekkomyślne traktowanie okazji do grzechu i wreszcie przedkładanie stworzenia nad Chrystusa.

[*]Tłum. Stanisław Helsztyński

 

Arcybiskup Fulton J. Sheen

Źródło: „Kapłan nie należy do siebie„, 2018 r., str. 265-270

Przyczyny kapłańskiego upadku (3)

Rezygnacja z umartwień: letniość

Po tym, jak kapłan zarzuci rozmyślania i wypełni swe dni „aktywizmem”, jego następnym krokiem w dół jest rezygnacja z umartwień i wynikająca z niej letniość: „A Piotr szedł za Nim z daleka” (Mt 26, 58).

Podczas Ostatniej Wieczerzy święty Piotr obiecał wszystko; a później szybko zaczął ze wszystkiego rezygnować. Gdy nasz Pan skierował się ku Jerozolimie, Piotr i inni „szli za Nim [i] byli strwożeni” (Mk 10, 32), wzdragając się przed perspektywą Krzyża. Prawdą jest, że święty Piotr poczuł szarpnięcie przez Mękę Chrystusa, lecz niechęć do tego, aby zaangażować się nieodwołalnie, sprawiła, że pozostał daleko w tyle. Jak napisał pewien komentator w dziewiątym wieku: “Piotr nie mógłby wyprzeć się Zbawiciela, gdyby pozostał u Jego boku”. Pozostałby u Jego boku, gdyby nie wyciągnął miecza bez rozkazu i, przede wszystkim, gdyby wiedział, jak czuwać i modlić się wraz ze Zbawicielem. Każdy kapłan przechodzi przez to samo doświadczenie. Zaniedbanie czuwania, modlitwy i umartwienia rodzi wewnętrzny dyskomfort przebywania w zbyt bliskiej obecności Pana.

Gdy to się stanie, serce kapłana przestaje służyć Panu. Sprawuje Mszę Świętą i odmawia brewiarz, lecz rzadko nawiedza Najświętszy Sakrament. Trzyma Pana na dystans. Wspina się na ambonę, aby wzywać do złożenia ofiary na misje, ale nie daje ani grosza z własnej kieszeni. Nie asystuje do Mszy Świętej innym kapłanom po tym, jak odprawi swą własną[*]. Traci smak spraw duchowych. Święci kapłani irytują go. Przestrzega postu i wstrzemięźliwości w nakazane dni, lecz często idzie na skróty. Szepce do swego sumienia: „Nawet jeśli nie uczyniłem całego dobra, które mogłem uczynić, przynajmniej nie wyrządziłem żadnej krzywdy”.

Zamiast rozmyślać nad złem, którego jest winny, chełpi się grzechami, których unika; porównuje siebie nie z tymi, którzy są lepsi, lecz z tymi, którzy są gorsi od niego. Rezygnuje z duchowej lektury i zastępuje Księgę Apokalipsy „książką miesiąca”. Jego kazania są nieprzygotowane. Składają się w dużej mierze z krytyki i narzekania. Wszystkim, co jest w stanie osiągnąć, jest przypisywanie innym własnej przeciętności. Jego dusza jest pusta. W najlepszym przypadku ma niejasną świadomość wciąż rosnącego dystansu, jaki oddziela go od naszego Pana. W nocy, gdy się budzi, w jego uszach brzmią słowa Mistrza:

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

(Mt 16, 24)

Mimo że Piotr podąża za Panem, tak naprawdę kroczy w kierunku dziury, w którą wpadnie. Ten, kto nie wzrasta w doskonałości, popada w niedoskonałość. Niepielęgnowany ogród zarasta chwastami. Rzeczy pozostawione same sobie nie pozostają takie same. Białe płoty nie pozostają białe; stopniowo szarzeją, a potem czernieją. W życiu duchowym nie ma równin. Wspinamy się, a następnie kroczymy ku dołowi. Gdy tylko przestajemy wiosłować pod prąd, zaczyna on nas unosić w dół rzeki.

To, co Bóg powiedział Izajaszowi o swoim ludzie, może również powiedzieć o kapłanach, którzy podążają za nim z ociąganiem:

Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody (…) [R]ozsądźcie, proszę, między Mną a między winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono; rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz. Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym. Oczekiwał On tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto krzyk grozy.

(Iz 5, 1-7)

Botrytis_riesling

Ta przypowieść symbolizuje tych, którzy poświęcili się na służbę Bogu. Są oni chronieni kapłańskimi łaskami, ale nie są ani gorący, ani zimni, przez co Bóg chce ich wyrzucić ze swoich ust (Ap 3, 16). Bóg odbiera talent gnuśnemu słudze i daje go słudze pilnemu (Mt 25, 29).

cdn.

[*]Przepisy liturgiczne przed 1966 rokiem poza kilkoma przypadkami nie przewidywały koncelebry, dlatego też częstą praktyką, zwłaszcza w kościołach, przy których mieszkała większa liczba duchownych, było służenie sobie nawzajem do Mszy Świętej (przyp. konsultant teologiczny).

Arcybiskup Fulton J. Sheen

Źródło: „Kapłan nie należy do siebie„, 2018 r., str. 261-265.

 

 

Przyczyny kapłańskiego upadku (2)

Zastępowanie modlitwy działaniem

Następnym etapem w duchowym upadku kapłana jest zastępowanie modlitwy pracą. Jest on zbyt zajęty, by się modlić; nie ma czasu na rozmyślania. Staje się tak aktywny, że zaczyna lubować się w tym, co niepospolite. Oddaje się niekończącym się wizytom, spotkaniom i konferencjom. Jest zbyt zajęty, by upaść na kolana, lecz starcza mu czasu na to, by wymachiwać mieczem i grzmieć przeciw urzędnikom państwowym oraz złym politykom. Robi dokładnie to, co uczynił święty Piotr w Ogrójcu, gdy Judasz i żołnierze przyszli, aby pojmać naszego Pana. 

Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra: Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam pić kielicha, który Mi podał Ojciec?”

(J 18, 10-11)

522px-José_Joaquim_da_Rocha_-_O_beijo_de_Judas

José Joaquim da Rocha, „Pocałunek Judasza”, 1786 r.

Jako szermierz, Piotr był doskonałym rybakiem. Jedynym, czego mógł dokonać, szaleńczo posługując się świeckim narzędziem, było odcięcie prawego ucha sługi arcykapłana. W Piotrze wciąż było wiele z natury Szymona. Prawdopodobnie zamierzał zabić Malchosa, ale powstrzymała go Boża Moc. Ostatnim zapisanym cudem naszego Pana dokonanym przed Jego Zmartwychwstaniem było uzdrowienie tego ucha (Łk 22, 51). Być może uleczenie tej rany sprawiło, że Piotr nie został aresztowany.

Postępek świętego Piotra tamtej nocy symbolizuje wszystkich kapłanów, którzy unikają obowiązków swego stanu poprzez nieustanną aktywność. Niektórzy zatracają się w pasji budowania, inni – w organizowaniu, jeszcze inni – w niekończących się bankietach, przemowach, spotkaniach komitetów i zbiórkach pieniędzy. Takie są miecze, które zajmują miejsce modlitwy. Administrowanie, długie godziny spędzane w biurze, przedstawienia teatralne, wieczory towarzyskie, święta parafialne – te wszystkie oznaki sukcesu mogą zabić Ducha.

W okresach pomyślności Kościół administruje, lecz w czasie niedoli Kościół pasterzuje. Kościół, który kosztował dwa miliony dolarów, nie jest znakiem wiary wartej dwa miliony, a marna plebania nie jest oznaką marnego kapłaństwa. Często tym, co przyczynia się do sięgnięcia po miecz działania, nie jest gorliwość dla Chrystusa, a pusta i uboga dusza. Nuda może zrodzić nieustanną, bezrefleksyjną aktywność.

Arystoteles mówi, że wrogiem duchowości jest jedna wada: wada nadmiernej aktywności. Gdy opuszcza nas duch Chrystusowy, duch ciała rodzi „praktycznego kapłana”, „kapłana aktywnego”. A wtedy jest labora, ale nie ma ora.

Pius XI bardzo adekwatnie skomentował tego ducha:

Zwrócić uwagę na ogromne niebezpieczeństwo, na które naraża się kapłan, jeśli – porwany fałszywą gorliwością – zaniedbuje swoje własne, osobiste uświęcenie, aby bezgranicznie poświęcić się zewnętrznym uczynkom swojej posługi, niezależnie od tego, jak bardzo byłyby one godne podziwu…Narazi go to na utratę jeśli nie samej Bożej łaski, to przynajmniej natchnienia i namaszczenia Ducha Świętego, które nadaje tak wspaniałą moc i skuteczność zewnętrznym dziełom apostolatu.

Pius XII podkreślał niebezpieczeństwo wymachiwania mieczem w zastępstwie modlitwy:

Nie możemy powstrzymać się od wyrażenia naszego zmartwienia i obawy o tych, którzy zbyt często do tego stopnia dają złapać się w wir zewnętrznej aktywności, że zaniedbują nadrzędny obowiązek kapłana: uświęcanie samego siebie. Ci, którzy pochopnie twierdzą, że można zanieść ludziom zbawienie poprzez coś, co słusznie i należycie nazywane jest „herezją działania”, muszą zostać wezwani do podjęcia bardziej poprawnego osądu.

Cdn.

Arcybiskup Fulton J. Sheen

Źródło: „Kapłan nie należy do siebie„, 2018 r., str. 259-261.

Przyczyny kapłańskiego upadku (1)

Podczas rekolekcji i często w czasie cichych godzin spędzonych na modlitwie wzrasta niezadowolenie kapłana z jego własnej przeciętności; zastanawia się on, dlaczego popadł w obojętność duchową. Analiza historii świętego Piotra pokazuje, że upadek może mieć wiele przyczyn.

Zaniedbywanie modlitwy

Pierwszym i najważniejszym czynnikiem upadku Piotra, podobnie jak upadku każdego kapłana, jest bez wątpienia zaniedbanie modlitwy. Wchodząc do Ogrodu Oliwnego, nasz Pan powiedział: „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” (Łk 22, 40). Gdy Chrystus doświadczał agonii w Ogrójcu, Ten, który był bez grzechu, zaczął odczuwać jego konsekwencje, jak gdyby był to Jego własny grzech. Widział zdradę przyszłych Judaszów, grzechy herezji, które miały rozerwać Jego Mistyczne Ciało, widział wojujący ateizm komunistów, którzy (mimo iż nie mogli Go usunąć z nieba) usuwali Jego ambasadorów z powierzchni ziemi. Widział złamane słowa przysięgi małżeńskiej, przypadki oszczerstwa, cudzołóstwa, apostazji, i wszystkie zbrodnie, które zostały wepchnięte Mu do rąk, jak gdyby sam je popełnił. Gdy wszystkie te okropności drenowały Krew z Jego Ciała, Apostołowie spali w Ogrójcu. Ludzi nie śpią wtedy, gdy się martwią, ale ci spali.

Każda dusza może zrozumieć, przynajmniej mgliście, naturę walki, jaka rozegrała się owej księżycowej nocy w Ogrodzie Oliwnym. Każde serce wie coś o tym. Nikt, kto skończył dwadzieścia lat – a co dopiero czterdzieści, pięćdziesiąt, sześćdziesiąt lub siedemdziesiąt– nie osiągnął tego wieku nie zastanawiając się nad sobą i otaczającym go światem, nie poznawszy napięcia, jakie grzech wywołuje w duszy. Winy i głupie czyny nie mogą same się wymazać z pamięci; tabletki nasenne nie uciszają ich, a psychoanalitycy nie mogą ich usprawiedliwić. Dopóki słońce młodości świeci jasnym światłem, może na chwilę oślepić oczy, przez co kontur grzechu wydaje się niewyraźny. Lecz później przychodzi czas klarowności – łoże boleści, bezzsenna noc, otwarte morze, chwila ciszy, niewinność na twarzy dziecka – a wtedy nasze grzechy, niczym upiory lub zjawy, wypalają swe rozżarzone nazwy na naszym sumieniu. Być może wcześniej, w chwili zapamiętania, nie zdawaliśmy sobie sprawy z powagi grzechu, lecz sumienie wyczekuje sposobnej chwili. Pewnego dnia, w jakiejś sytuacji, gorzko i bezkompromisowo zaświadczy o naszym grzechu. Wymusi na duszy lęk, i to lęk tak zaprojektowany, aby przypominać o Bogu. Taka dusza doświadcza nieopisanej agonii i tortur, a wszak jest to tylko kropla w oceanie win ludzkości, które przytłaczały Zbawiciela w Ogrójcu, jak gdyby były Jego własnymi winami.

Modlitwa w Ogrójcu

Andrea Mantegna, „Agonia w Ogrójcu”, ok. 1455-56

 

Gdy Apostołowie spali, wrogowie knuli.

Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: „Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać?

(Mk 14, 37)

Nasz Pan podszedł do tego, którego nazwał Skałą, lecz nie zwrócił się do niego jako do Piotra. Przemówił do jego ludzkiego charakteru, do słabości jego ciała. „Szymonie” – powiedział. Szymon pogrążony był w głębokim śnie i był to pierwszy krok w upadku świętego Piotra. Nie czuwał ani się nie modlił. Lecz to nie tej nocy Piotr przegrał walkę. Jego porażka zaczęła się kilka tygodni wcześniej. To, o czym myśli się dzisiaj, dokonuje się jutro. To, jacy jesteśmy w wieku dwudziestu lat, wpływa na nasze postępowanie, gdy osiągniemy czterdziesty rok życia. Jedyna różnica jest taka, że prawdziwe cechy stają się bardziej widoczne. Duchowa ospałość toruje drogę do ruiny.

Nasz Pan wybrał swoje słowa skierowane do Piotra i Kościoła, aby podkreślić podwójny charakter kapłana – duch kapłana jest Chrystusowy, a jego ciało jest ludzkie.

 [D]uch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.

(Mt 26, 41)

Święty Piotr oraz inni kapłani zostali umiejscowieni w świecie i przeszkoleni ku temu, by stawiać opór siłom zła. Gdyby zostali uchronieni od zła, nie musieliby mieć się na baczności. Jeśli człowiek często i w pełni wykorzystuje swe zdolności, nabiera w danej dziedzinie kunsztu pianisty. Takie jest prawo natury. W równym stopniu odnosi się ono do świata duchowego. Czujność wobec sił zła ćwiczy ducha do tego, by stawiać opór. Gdyby zbawienie dokonało się poprzez pojedynczy akt, nieustanna modlitwa nie byłaby potrzebna. Lecz niebezpieczeństwo trwa tak długo jak życie, a Apostołowie i ich następcy znajdują siłę, by trwać blisko naszego Pana. Można się zastanawiać, czy Piotr nie przypomniał sobie dokładnych słów Chrystusa, gdy wiele lat później napisał: „Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić” (1 P 4, 7).

Podobnie święty Paweł twierdził, że czujność jest warunkiem zachowywania Ducha Chrystusa w obliczu pożądań ciała:

Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie (…) A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami.  

(Ga 5, 16-24)

Kapłańskie życie, spędzane w tak dużej mierze wśród ludzi, musi być umacniane modlitwą i czuwaniem.

 [B]eze Mnie nic nie możecie uczynić.

(J 15, 5)

Aby móc nieustannie dawać samego siebie, potrzeba uzupełniania z góry. Będąc kanałem, przez który woda życia płynie do ludzi, kapłan musi nieustannie dbać i modlić się o to, by pozostać czystym i świętym. Jak mówiła święta Teresa z Avila: ten, który pomija modlitwę, nie potrzebuje diabła, by wrzucił go do piekła; sam się do niego wrzuca. Święty Piotr spał, gdy został wezwany do tego, by się modlić. Jest to pierwszy krok w upadku kapłana.

cdn.

Arcybiskup Fulton J. Sheen

Źródło: „Kapłan nie należy do siebie„, 2018 r., str. 254-258.

Kapłan, który idzie na kompromis

Nikt nie może służyć dwóm panom. Jednakże kapłan próbuje czasem wziąć to, co w nim najlepsze z Szymona i z Piotra. Chrystus tego nie chce. W Jego kapłanie nie ma miejsca na kalkulowanie, co się bardziej lub mniej opłaca. Nasz Pan wymaga niezmierzonej miłości, lecz czasem nasza natura prosi o kompromis. To miał na myśli nasz Zbawiciel, gdy nalegał na swoich wyznawców, aby nie zadowalali się czynieniem jedynie tego, co jest ich obowiązkiem.

Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące!

(Mt 5, 41)

Prawdopodobne jest, że nasz Pan ma tutaj na myśli przymusowe dźwiganie sprzętu wojskowego, a nie tylko wymuszoną obecność lub towarzystwo danej osoby. Najbardziej dobitnym tego przykładem jest Szymon Cyrenejczyk, który został zmuszony do tego, by dźwigać Krzyż (Mk 15, 21).

Święty Łukasz przywołuje żywy obraz kapłana, który nie chce czynić wszystkiego, czego Pan od niego żąda, opisując próbę kompromisu i połowicznego posłuszeństwa wobec Bożej woli. Warto zauważyć, że główny bohater nazwany jest w tej relacji wyłącznie imieniem Szymon. Oto odnośny fragment Ewangelii:

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Niego aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać.

(Łk 5, 1-6)

Po tym, jak został odrzucony w swym rodzinnym mieście Nazaret, nasz Pan skierował swe kroki do Kafarnaum, które odtąd miało stać się Jego bazą operacyjną. Tłumy napierały na Niego tak bardzo, że schronił się do łodzi należącej do Szymona. Odpłynąwszy nieco od brzegu, zaczął nauczać ludzi. Później, gdy skończył mówić, zwrócił się do Szymona i powiedział mu, żeby wypłynął na głębię. „Zarzućcie sieci na połów” – rozkazał mu.

Jednakże Szymon nie był przekonany. Nie był gotowy sprzeciwić się Panu, lecz nie zamierzał być Mu szczerze posłuszny. Nawet słowo, którego użył w odpowiedzi danej Jezusowi, odzwierciedla wahanie w jego postawie: „Mistrzu”. Był to ten sam wyraz, którego użył Judasz, gdy zdradził naszego Pana, wyraz, w którym nie było uznania Boskości, a jedynie stwierdzenie Jego statusu jako nauczyciela, rabina. Słowa Szymona zdradziły jego myśli: „Co On, nazarejczyk, wie o łowieniu ryb w Kafarnaum” – pomyślał z pewnością – „kto marzyłby o złowieniu ryb o tej porze dnia? Zawodowy rybak wie, że ryby łowi się nocą, a my pracowaliśmy całą noc i nic nie złowiliśmy”.

Piotr wiedział wszystko o łowieniu ryb na jeziorze Genezaret. Dlatego, jako znak szacunku wobec Mistrza – żeby Mu dogodzić – zgodził się częściowo wypełnić polecenie: „lecz na Twoje słowo zarzucę sieć[1]”. Nasz Pan poprosił o sieci; Piotr poszedł na kompromis, zarzucając sieć. Chrystus prosi o całkowite posłuszeństwo; sługa skąpi Mu posłuszeństwa. Ciało nie jest duchem; rozum nie jest wiarą. Piotr, polegając na rozumie, zarzucił sieć. Rzucił Panu w twarz gorzkie słowa o bezowocnych godzinach życia. Lecz gdy schwytała się tak wielka liczba ryb, że sieć była bliska zerwania, nagle spod zwalistej figury Szymona wynurzyła się kapłańska postać Piotra:

Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”.

(Łk 5, 8)

Zauważmy podwójną zmianę imion. Chrystus nie jest już „Mistrzem”; jest „Panem”. Szymon nie jest już „Szymonem”; jest „Szymonem Piotrem”. Pod wpływem cudu zdziałanego przez Najwyższego Kapłana, natura kapłańska bierze górę nad człowiekiem dla dobra niegodnego ego Szymona. Szymon złowił nie tylko ryby; złowił Pana. Jak ujął to Coventry Patmore:

Trudziłem się, wytężając nadzieję, aż poczuła się zdradzona.

Wreszcie rzekłem: „Całą noc pracowałem bez skutku, lecz na Twe słowo zarzucę sieć!”

I – ach – złowiłem!

(Jakiż nieprawdopodobny i zaskakujący był to połów)

Nie były to szybkie, lśniące żniwa wód,

Dla pokarmu, dla zaspokojenia pragnień.

Złowiłem Ciebie[2]!

Dopóki myślimy o naszym Panu jako o „Mistrzu”, wydaje nam się, że to, co robimy, jest wystarczające, że możemy zarzucić sieć, gdy prosi On o sieci. Jednakże w momencie, w którym Duch Święty sprawi, iż uświadomimy sobie to, że On jest Panem, a my jesteśmy Jego kapłanami poprzez Ducha, dociera do nas przerażająca świadomość grzechu. Im bardziej uświadamiamy sobie świętość Najwyższego Kapłana, tym bardziej jesteśmy świadomi naszych własnych upadków. Klucza do wszelkiego kapłańskiego sukcesu nie należy szukać w nas, robotnikach, ani w sieciach naszych szkół lub wspólnot. Robotnik zawiódł, a sieć była bliska zerwania. Nasza wystarczalność pochodzi od Boga. Jeśli zawodzimy, dzieje się tak, ponieważ postrzegamy Go jako Mistrza, a nie jako Pana, lub ponieważ okazujemy niepełne posłuszeństwo Jego woli.

Duccio_di_Buoninsegna_-_Appearance_on_Lake_Tiberias_-_WGA06736

Objawienie się Chrystusa nad Morzem Tyberiadzkim, Duccio di Buoninsegna, 1308-1311

Możliwe, że w chwili, w której Szymona Piotra poraziła jego własna niegodność, nasz Pan chwycił go za rękę – tak przynajmniej zdają się sugerować ostatnie słowa tej relacji.

Lecz Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”.

(Łk 5, 10)

Nasz Pan paradoksalnie zdaje się przyciągać kapłanów najbliżej siebie wtedy, gdy są najbardziej świadomi dystansu, jaki ich od Niego oddziela. Tylko wtedy skutecznie głosimy Słowo Boże, gdy przyprawia nas ono o drżenie. Najwięcej dusz nawracają ci kapłani i misjonarze, którzy mają najgłębsze i najbardziej przygniatające poczucie swojej własnej niegodności.

Jeśli kapłan narzeka, że nie może nikogo nawrócić w swojej parafii, w swym mieście lub w swojej misji, czas, aby zapytać, czy polega na swych własnych siłach. Zawsze istnieje jakiś powód, jeśli Boska gwarancja: „Odtąd ludzi będziesz łowił” (Łk 5, 10) jest nieskuteczna. Przypomina mi się pewna parafia w Ameryce Południowej, w której jedynie ośmioro spośród ośmiu tysięcy parafian uczęszczało na niedzielną Mszę Świętą. Nowy proboszcz w ciągu sześciu lat podniósł liczbę przyjmujących Komunię świętą w dni powszednie do tysiąca ośmiuset osób. Każdego roku głosił osiemdziesiąt zamkniętych rekolekcji i cieszył się widokiem ponad 98 procent swoich wiernych, którzy wypełniali swoje religijne obowiązki. Nasz Pan nie powiedział, że będziemy rybakami dla ludzi, ale rybakami ludzi. Sukces przychodzi przez nasze zjednoczenie z Nim.

[1]Grecki oryginał Nowego Testamentu podobnie jak przekład, którym posługuje się arcybiskup Sheen, podaje najpierw słowo „sieci” (nets), a następnie „sieć” (net). Biblia Tysiąclecia w obu przypadkach podaje słowo „sieci” – przyp. tłum.

[2]„Vesica Piscis”, utwór Coventry’ego Patmore’a (1823–1896), przekład: Izabella Parowicz

Arcybiskup Fulton J. Sheen

Źródło: „Kapłan nie należy do siebie„, 2018 r. str. 244 – 249.

Arcybiskup Fulton J. Sheen wraca do Peorii

Batalia o ciało Czcigodnego Sługi Bożego Fultona J. Sheena, która przez trzy lata toczyła się przed nowojorskimi sądami, dobiegła końca. Tym samym został wznowiony proces beatyfikacyjny arcybiskupa Sheena!

27 czerwca 2019 r., we wczesnych godzinach porannych, szczątki arcybiskupa Sheena, które przez niemal czterdzieści lat spoczywały w krypcie katedry p.w. świętego Patryka w Nowym Jorku, zostały wydobyte. Następnie zniesiono je po schodach katedry i włożono do czarnego karawanu, który zawiózł je na lotnisko.

sheencathedral

Moment włożenia oryginalnej trumny arcybiskupa Sheena do kontenera transportowego. Źródło zdjęcia: https://www.churchmilitant.com/news/article/sheen-disinterred-from-st-patricks-cathedral

Joan Sheen Cunningham, bratanica arcybiskupa, która ostatecznie wygrała z Archidiecezją Nowego Jorku ciągnący się od trzech lat spór sądowy odnośnie do tego, kto ma zatrzymać doczesne szczątki Fultona Sheena, przybyła do katedry wraz ze swym prawnikiem i z rodziną o 4.45 rano. Przybył również prałat James Kruse, wikariusz generalny Diecezji Peorii w stanie Illinois.  Po upływie około godziny ciało arcybiskupa zostało zniesione po schodach katedry. Ksiądz prałat Kruse pokropił wodą święconą trumnę, która następnie została wsunięta do karawanu i zawieziona na lotnisko. Kardynał Dolan nie był obecny przy pożegnaniu szczątków arcybiskupa Sheena.

Przypominamy, że w 2014 r. że Archidiecezja Nowego Jorku odmówiła biskupowi Jenky zgody na przeniesienie szczątków Sheena do Peorii w celu przeprowadzenia oficjalnych badań i pobrania relikwii pierwszej klasy. W ciągu trzech lat batalii sądowej między Joan Sheen Cunningham a Archidiecezją Nowego Jorku sądy wszystkich instancji wyrokowały na korzyść bratanicy arcybiskupa Sheena, a Archidiecezja Nowego Jorku pięć razy odwoływała się od ogłoszonych wyroków. 7 czerwca br. Sąd Apelacyjny Nowego Jorku ostatecznie oddalił odwołanie Archidiecezji Nowego Jorku, która zgodziła się współpracować z Diecezją Peorii przy godnym przetransportowaniu tamże ciała arcybiskupa Sheena.

Moment pożegnania arcybiskupa Sheena przed katedrą Nowego Jorku

 

Więcej informacji na temat sporu o szczątki arcybiskupa Sheena znajdą Państwo pod następującymi linkami:

https://abpsheen.pl/2014/09/04/szokujace-wiesci-starania-o-beatyfikacje-i-kanonizacje-fultona-j-sheena-zostaja-zawieszone-na-czas-nieokreslony/

https://abpsheen.pl/2016/11/24/arcybiskup-sheen-powroci-do-peorii/

https://abpsheen.pl/2018/06/09/wyrokiem-sadu-najwyzszego-w-nowym-jorku-cialo-arcybiskupa-sheena-moze-zostac-przeniesione-do-peorii/

 

 

Pasterz-baranek

sheep

Fot. Yousuf Karsh. Zdjęcie pochodzi z książki: „This is the Holy Land; A Pilgrimage in Words and Pictures”, New York: Hawthorn, 1961 r.

[M]y, kapłani, jesteśmy nie tylko pasterzami, lecz również barankami. Czyż sam nasz Pan nie był jednocześnie „Dobrym Pasterzem” i „Barankiem Bożym” (J 1,29)? Jako ofiarujący, jest On Pasterzem. Jako ofiarowany, jest Barankiem. Ta podwójna rola Chrystusa wyjaśnia, dlaczego w niektórych momentach swojego procesu przemawiał, a w innych milczał. Przemawiał jako Pasterz; milczał jako Baranek.

Czytaj dalej

Różaniec święty – nowa książka abpa Sheena

Z radością informujemy Państwa o kolejnej książce arcybiskupa Sheena, która właśnie ukazała się w polskim przekładzie. W książce tej, wydanej nakładem Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu, znajdą Państwo rozważania tajemnic różańca świętego, opublikowane po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych w 1944 r.

Rozkochany w Matce Bożej i różańcu arcybiskup dzieli się z czytelnikami prostymi, ale niezwykle wymownymi rozważaniami, które dzisiaj zdają się jeszcze bardziej zyskiwać na aktualności.

Niech ten „bukiet róż dla Najświętszej Panienki”, jak napisał w przedmowie do książki ks. Sławomir Grzela, będzie jak najpiękniejszy. Oby przyniósł nam, czytelnikom, pożytek doczesny i wieczny.

IMG_2595

Książka dostępna jest w twardej okładce w cenie promocyjnej 16,92 zł.

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu przygotowało ponadto zestawy promocyjne:

owocny-wielki-post-z-abp-sheenem-i

ZESTAW I zawiera 3 książki: „Różaniec Święty” (oprawa twarda), „Kalwaria i Msza Święta” (twarda oprawa), „Droga Krzyżowa” (oprawa twarda) i dostępny jest w cenie 44,90 zł.

owocny-wielki-post-z-abp-sheenem-ii

ZESTAW II, dostępny w cenie promocyjnej 84,90 zł, zawiera:

  • Książkę „Różaniec Święty” (oprawa twarda)
  • Książkę „Kapłan nie należy do siebie” (oprawa twarda)
  • Książkę „Kalwaria i Msza Święta” (twarda oprawa)
  • Książkę „Droga Krzyżowa” (oprawa twarda)
  • Książkę „Prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia” (oprawa twarda)
  • Magnetyczną zakładkę – obrazek prymicyjny abpa Sheena