Nie wolno nam zwątpić

Interesujące jest, że zarówno na samym początku, jak i pod sam koniec swojej publicznej działalności nasz Pan ostrzegł ludzi, aby nie zwątpili z powodu Jego chwilowej porażki. Na początku powiedział: “Błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi” (Mt 11,6). Noc, w którą udał się do Ogrójca, zapowiedział swym Apostołom mówiąc: “Wszyscy zwątpicie we Mnie”. (Mk 14,27).

Cytując prastare proroctwo dotyczące nie tylko Jego kapitulacji wobec sił zła, lecz również ich nielojalności, powiedział: “Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada” (Mt 26,31).

Czytaj dalej

Droga Krzyżowa: Stacja XIV

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,
Boś przez Krzyż swój święty świat odkupić raczył.

Ciało martwego Chrystusa w grobie, Hans Holbein młodszy, 1521-1522.

Rozważanie
Ogólnie rzecz biorąc, świat jest gotów udzielać przynajmniej dwojakiego rodzaju gościnności: jako miejsce, w którym przychodzi się na świat i miejsce, w którym się umiera. Lecz obu tych miejsc odmówiono Temu, który jest Panem życia i śmierci. Jako miejsce narodzin dano Mu grotę pod podłogą ziemi; jako miejsce śmierci dano Mu łoże Krzyża, miast poduszki dali Mu koronę z cierni, i – aby nie zsuwały Mu się ręce i nogi – nakryli je gwoźdźmi. I tak chwała Jego narodzin została ukryta w najmniejszym z miast Izraela, a hańba Jego śmierci – w największym spośród nich. Urodzony w cudzej grocie, pochowany w cudzym grobie, Chrystus głosi światu, że ludzkie narodziny i ludzka śmierć były Mu identycznie obce; lecz komu ziemskie narodziny i ziemska śmierć mogą być obce, jeśli nie Bogu?

Czytaj dalej

Droga Krzyżowa: Stacja XIII

Droga Krzyżowa

Stacja XIII: Pan Jezus zdjęty z Krzyża

Pieta Dona dalle Rose, Giovanni Bellini, 1505 r.Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie
Boś przez Krzyż swój święty
świat odkupić raczył.

Syn Marnotrawny powrócił, albowiem czyż Jezus nie jest synem marnotrawnym? Trzydzieści trzy lata temu opuścił niebieski dom i poszedł do obcego kraju tego świata, trwoniąc siebie i pozwalając się trwonić, nauczając rodzaj ludzki, otwierając niewidzące oczy na promienie Bożego światła, a niesłyszące uszy na muzykę ludzkiego głosu. A teraz Boży Marnotrawca, roztrwoniwszy materię swego Ciała i Krwi między grzesznikami, zostaje złożony w ramiona swojej Najświętszej Matki, która przez chwilę miała wrażenie, że Betlejem powróciło.

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa:

Och nie, Maryjo, Betlejem nie wróciło! Te rączki, które kiedyś próbowały chwycić dary trzech króli, są teraz poranione gwoźdźmi; ta niemowlęca brewka, która kiedyś jaśniała majestatem, teraz dźwiga koronę cierniową; ta stópka, która kiedyś nie umiała chodzić, gdyż nie potrafiła udźwignąć ciężaru Boskiej Wszechmocy, teraz nie może stąpać, gdyż jest przebita gwoźdźmi. Coś, Maryjo, wmieszało się między Betlejem a tę godzinę. To nie Betlejem powróciło. To jest Kalwaria! A tym, co się wmieszało, są moje grzechy! Maryjo, wstawiaj się za mną do Twojego Syna. Pozwól, abym wyjął z Twojego serca Twoje siedem mieczy. Matko Boga, pozwól mi być Twym marnotrawnym dzieckiem!

Któryś za nas cierpiał rany.
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała,
Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

c.d.n.

Arcybiskup Fulton J. Sheen

“The Way of the Cross”, National Council of Catholic Men, 1932r.

Droga Krzyżowa: Stacja XII

Droga Krzyżowa

Stacja XII: Pan Jezus umiera na Krzyżu

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie
Boś przez Krzyż swój święty 
świat odkupić raczył.

Chrystus ukrzyżowany, Diego Velazquez, 1632 r.Wielki stos pogrzebowy stopniowo się wypala, a krew Boga-Człowieka wysycha na Krzyżu w świadectwie Jego śmierci. Jego szaty dostały się Jego oprawcom, Jego krew – ziemi, Jego ciało – grobowi, Jego Matka – Janowi, a Jego dusza – Ojcu Niebieskiemu. Wypowiedziawszy ostatnie słowo swego testamentu, Chrystus skłonił swą głowę i umarł. Jego duch wstępuje w otchłań, a Jego eskortą jest łotr. Wszystko się wykonało. Bóg wziął odwet. Trzy rzeczy współdziałały w naszym upadku: nieposłuszny mężczyzna – Adam, pyszna niewiasta – Ewa oraz drzewo. Nasz Odkupiciel użył tych samych trzech rzeczy, by podźwignąć nas na nowo ku Boskiemu życiu: posłusznego człowieka – Chrystusa, pokorną nową Ewę – Maryję i drzewo, które jest drzewem Krzyża. Lecz triumf nie jest jeszcze widoczny, ponieważ z ust grupy zgromadzonej wokół Krzyża wydobywa się krzyk ich chwilowego zwycięstwa: „Innych wybawiał, siebie nie może wybawić”.

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa:

O Jezu, oczywiście, że nie możesz się wybawić, nikt nie może, jeśli ma wybawić innych. Twoja słabość nie jest niemocą, ale posłuszeństwem wobec prawa, które jest prawem ofiary. Pąki nie mogą się ocalić, jeśli mają rozkwitnąć, a żołądź nie może się ocalić, jeśli ma wydać dąb. Również Ty, Panie Jezu, nie możesz się wybawić, jeśli naprawdę wybawiasz nas od grzechu. Daj mi wieczną i posłuszną miłość Twego Odkupienia i, dopóki chodzę po ziemi, daj mi pojąć, że nie można spacerować wokół Krzyża – jego rozciągnięte ramiona nie pozwolą mi tego zrobić. Pozwól, abym na Twoje podobieństwo stracił życie dla czasu i – przez najdziwniejszy z dziwnych paradoksów – ocalił je dla wieczności.

Któryś za nas cierpiał rany.
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała,
Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

c.d.n.

Arcybiskup Fulton J. Sheen

“The Way of the Cross”, National Council of Catholic Men, 1932r.

Droga Krzyżowa: Stacja XI

Droga Krzyżowa

Stacja XI: Pan Jezus przybity do Krzyża

Chrystus przybity do Krzyża, Gerard David, 1481 r.Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie
Boś przez Krzyż swój święty 
świat odkupić raczył.

Nasz Pan wspina się na swą mównicę po raz ostatni. Tym razem nie jest nią barka św. Piotra, nie są nią wzgórza Galilei; jest nią mównica Krzyża, który, podobnie jak słowa, które za chwilę wyszepce Chrystus, sam pozostanie wymowny nawet wtedy, gdy przeminie czas. Kaznodzieją jest Słowo Boga; grono słuchaczy składa się z żołnierzy, którzy rzucają kości o Jego szaty, niewierzących, których usta są kraterami nienawiści i wulkanami bluźnierstwa oraz z wiernych – Maryi, Marii Magdaleny i Jana – niewinności, pokuty i kapłaństwa – trzech rodzajów dusz, jakie zawsze można znaleźć u stóp mównicy Krzyża. Kazanie składa się z siedmiu ostatnich słów – słów miłości i przebaczenia – skierowanych najpierw do wrogów: „Przebacz im, albowiem nie wiedzą, co czynią”, następnie do grzeszników: „Dziś jeszcze będziesz ze Mną w raju”, a wreszcie do świętych: „Niewiasto, oto syn Twój”.

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa:

Drogi Jezu, gdy słucham Twojego kazania, które ujawnia moje ogromne pragnienie miłości, zaczynam odkrywać, czym naprawdę jest miłość, i jak wiele razy ją ukrzyżowałem: przybijałem mocno Twoje dłonie, tak często uniesione, by mnie pobłogosławić; przebijałem stalą Twoje stopy, które tak często szukały mnie na podstępnych ścieżkach grzechu; raniłem Twoje usta, które tak często wzywały mnie, bym powrócił z drogi nikczemności i zaczynam rozumieć, że gdy przebijałem Twe Serce, masakrowałem swoje własne. Teraz powracam do Twojego Krzyża niczym do kielicha wszelkiej nędzy i nadziei osamotnionych grzeszników. Pozwól mi zrozumieć, że nie potrzeba wiele czasu, aby uczynić mnie świętym, potrzeba jedynie dużo miłości, a gdybym nigdy nie zgrzeszył, Panie Jezu, nie mógłbym nazywać Cię „Zbawicielem”.

Któryś za nas cierpiał rany.
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała,
Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

c.d.n.

Arcybiskup Fulton J. Sheen

“The Way of the Cross”, National Council of Catholic Men, 1932r.

Droga Krzyżowa: Stacja X

Droga Krzyżowa

Stacja X: Pan Jezus z szat obnażony

Obnażenie z szat, El Greco, ok. 1577-1579 r.Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie
Boś przez Krzyż swój święty
świat odkupić raczył.

Postępowanie Boga z człowiekiem było nieustannym procesem hojnego okazywania dobroci. Pierwszym przejawem tej hojności było nadanie rzeczom istnienia, czyli stworzenie, drugim przejawem było ujawnienie sekretów Jego miłości, czyli objawienie. Wreszcie miłość, która nie zna granic, wyczerpała się we Wcieleniu, gdyż, mówiąc językiem świętego Pawła, Chrystus „ogołocił samego siebie”, usuwając swą chwałę w cień i przyjmując ludzką postać.

Teraz, na wzgórzu Kalwarii, Jezus pragnie nie tylko ogołocić się ze swojej Bożej chwały, lecz nawet ze swojej ostatniej ziemskiej własności. Niebiański Wędrowiec, który nie miał gdzie złożyć swej głowy, jest teraz obnażony z szat, aby w śmierci nie miał nic, lecz mógł oddać wszystko, i w ten sposób całkowicie się ogołocić.

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa:

Lecz, Panie Jezu, modlitwa jest wzajemna, a każde ogołocenie się pociąga za sobą napełnienie. Jeśli ogołociłeś się dając nam Boskie życie, czyż nie pragnąłeś, abym się nim napełnił? Pozwól zatem, drogi Jezu, abym pozbył się samolubstwa i napełnił Twoją miłością, abym pozbył się grzechów i napełnił Twoją łaską, abym pozbył się światowych pragnień i napełnił Twą niebiańskością. Obnaż mnie ze światowych szat i przyoblecz mnie w białą szatę chrztu, abym, dzięki ziemskiemu ubóstwu mógł stać się bogaczem. Daj mi siłę, bym odpłacił za  Twoje życie mą miłością i ofiarą, napełniając moje życie cierpieniami, których brakowało Twojej, Chryste, udręce!

Któryś za nas cierpiał rany.
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała,
Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

c.d.n.

Arcybiskup Fulton J. Sheen

“The Way of the Cross”, National Council of Catholic Men, 1932r.

Droga Krzyżowa: Stacja IX

Droga Krzyżowa
 
Stacja IX: Pan Jezus upada po raz trzeci
 
Pan Jezus upada po raz trzeci, Martin Ritter von Feuerstein, 1898 r.
 
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie
Boś przez Krzyż swój święty
świat odkupić raczył.
Trzecie kuszenie na górze nie było kuszeniem ani z ciała, ani ze świata. Było kuszeniem samego diabła, który prosił naszego Pana, by padł przed nim i oddał mu pokłon, obiecując w zamian wszystkie królestwa na ziemi. Lecz Jezus powiedział do niego: „Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”.
W moim życiu były niezliczone okazje, przy których wymieniłem bezcenny skarb Twojej łaski na zabawkę jakiejś przemijającej przyjemności. Przeciwnie niż Chrystus, uwierzyłem w kłamstwa diabła i przehandlowałem wieczność w zamian za czas, pokój w zamian za żal i wolność dzieci Bożych w zamian za okropną niewolę grzechu. I za każdym razem przekonywałem się, że choć szatan obiecuje przyjemności swojego królestwa, tak naprawdę daje jedynie jałową pustynię nieszczęśliwości i bólu.
Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
Modlitwa:
Wiele razy, drogi Jezu, obiecywałem Ci, upadłszy na skutek grzechów ciała i świata, że już nigdy nie upadnę. Ten Twój trzeci upadek, Panie Jezu, dowodzi, że upadłem na skutek sideł zastawionych przez szatana, lecz przez Twoje podźwignięcie się dałeś mi jeszcze jedną obietnicę nadziei. Nauczyłeś mnie, że na świecie są dwa rodzaje ludzi: ci, którzy upadają i trwają w upadku oraz ci, którzy upadają i na nowo się podnoszą. Przez Twój trzeci upadek wyjednałeś dla mnie łaskę podźwignięcia się z upadku. Nie pozwól mi już nigdy upaść. Diabeł oddałby świat w zamian za moją duszę; Ty oddajesz swoje własne życie, aby ją mieć. Dlatego, drogi Jezu, moja dusza musi być warta ocalenia. Pomóż mi ją ocalić!
Któryś za nas cierpiał rany.
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała,
Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
c.d.n.
Arcybiskup Fulton J. Sheen
“The Way of the Cross”, National Council of Catholic Men, 1932r.

Droga Krzyżowa: Stacja VIII

Droga Krzyżowa

Stacja VIII: Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty


Jezus przemawia do niewiast nad Nim płaczących, Józef Mehoffer, 1933-1946Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie
Boś przez Krzyż swój święty
świat odkupić raczył.

Ze wszystkich rzeczy na świecie najmniej znamy samych siebie. Grzechy i ułomności innych znamy tysiąc razy lepiej niż nasze własne i zawsze dostrzegamy pyłek w oku innych, nie widząc nigdy belki w naszym własnym oku.

Zdaje się, że ta wielka prawda została zlekceważona w drodze na Kalwarię. Pobożne niewiasty jerozolimskie, mimo że nie obawiały się zbytnio ujawnić swej wierności przed niepobożnymi mężczyznami, widziały jedynie cierpiącego Chrystusa, którego kochały; nie dostrzegały kochającego Chrystusa, który cierpiał za nie. Łączyły się z Nim w bólu, lecz nie postrzegały siebie jako przyczyny bólu. Tymczasem On wziął na siebie ich własne grzechy, a także moje grzechy i, w celu uświadomienia tej prawdy nam wszystkim, z głębi Najświętszego Serca wydobył się bolesny jęk: „Nie płaczcie nade Mną, płaczcie nad sobą”.

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa:

Panie Jezu, pozwól mi dostrzec osobistą zależność między moimi grzechami a Kalwarią. Pozwól, abym łkał nad Tobą jedynie z mojego własnego powodu. Pozwól mi zrozumieć, że gdybym był mniej pyszny, korona cierniowa mniej by Cię raniła; gdybym był mniej uparty, Twój Krzyż byłby lżejszy; gdybym mniej grzeszył, droga na Kalwarię byłaby dużo krótsza, a ponieważ ból i radość mają to samo źródło, którym jest fontanna łez, pozwól mi również zrozumieć, że mój ból, dzięki Twojej miłości, może pewnego dnia przemienić się w wieczną radość.

Któryś za nas cierpiał rany.
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała,
Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

c.d.n.

Arcybiskup Fulton J. Sheen

“The Way of the Cross”, National Council of Catholic Men, 1932r.

Droga Krzyżowa: Stacja VII

Droga Krzyżowa
 
Stacja VII: Pan Jezus upada po raz drugi
 
Pan Jezus upada pod Krzyżem, Jean-Jacques Tissot, 1836-1902
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie
Boś przez Krzyż swój święty
świat odkupić raczył.
W drugim kuszeniu na górze diabeł poprosił naszego Pana, by zdał się całkowicie na Boga i nie dbał lub nie myślał o sobie: „rzuć się w dół, gdyż Aniołowie na rękach nosić cię będą”. Lecz Zbawiciel odparł: “Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”, przypominając szatanowi, że Bóg nigdy nie zbawia nas przeciw naszej woli, lecz jedynie wtedy, gdy współpracujemy z Jego łaską.
To kuszenie pochodziło nie z ciała, lecz ze świata, który tak wiele razy mówi mi: „Rzuć się w dół na skały grzechu, zdaj się na Boga; Bóg jest miłosierny, On cię wydźwignie, jest mnóstwo czasu na pokutę – Bóg się tobą zaopiekuje“. I wiele razy, w przeciwieństwie do naszego Pana, uległem takim podszeptom i grzeszyłem zuchwale, a później bez przekonania uczyniłem postanowienie poprawy i znów upadłem.
Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
Modlitwa:
Drogi Zbawicielu, przez Twój drugi upadek odpokutowałeś za moją nadmierną miłość świata i za wiele przypadków, w których nadużyłem Twojego miłosierdzia i dobroci jako wymówki dla popełnienia kolejnego grzechu. Podnosząc się z ziemi, wysłużyłeś łaskę podźwignięcia mnie raz jeszcze, abym mógł podążać z Tobą na Kalwarię. Uwolnij mnie od ducha tego świata. Pozwól mi zrozumieć, że nic mi nie da, jeśli zyskam cały świat, a stracę moją duszę nieśmiertelną. Powiedziałeś mi, że świat będzie zawsze mnie nienawidził, jeśli będę Cię kochać, proszę Cię zatem, aby w najbardziej gorzkich chwilach pogardy pocieszała mnie pamięć o tym, że Ciebie najpierw znienawidził.
Któryś za nas cierpiał rany.
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała,
Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
c.d.n.
Arcybiskup Fulton J. Sheen
 

“The Way of the Cross”, National Council of Catholic Men, 1932r.