Rzeczywista Obecność

Wszystkim zdarza się zostać zatrzymanym na ulicy przez obcego człowieka, który pyta: „Gdzie mieszka pan Iksiński?” To samo pytanie zadawane było przez stulecia tym, którzy wierzą w Boga.

[W]e dnie i w nocy (…) mówią mi co dzień: „Gdzie jest twój Bóg?” (Ps 42, 4)

Temu, który cierpi, zdawać się może, że Bóg zniknął. Lecz w spokojniejszych chwilach Nowego Testamentu uczniowie naszego Pana spytali Go pewnego dnia:

[G]dzie mieszkasz? (J 1, 38) Czytaj dalej

Trzy formy miłości

 

sacre-coeur.jpg

Miarą naszego kapłaństwa jest poziom naszej miłości. Miłość istnieje w trzech formach: uśpionej, skruszonej i wierzącej.

W pierwszej formie niewiele jest miłości Chrystusa z powodu nadmiernej miłości świata; drugi rodzaj jest nie tyle miłością, ile „lękiem kojarzącym się z karą” z powodu grzechu; trzecia forma jest miłością „rozlan[ą] w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5). Czytaj dalej

Piotr i Judasz

 

IPLeonardo-da-Vinci-Judas-Iscariot-and-the-Apostle-Peter_350

Każdemu złemu kapłanowi niewiele brakuje do tego, by stać się dobrym kapłanem; każdemu dobremu kapłanowi grozi, że stanie się złym kapłanem. Linia biegnąca między świętością a grzechem jest bardzo cienka. Łatwo jest ją przekroczyć, a ten, kto ją przekracza, łatwo może nabrać pędu w każdą stronę. Święty Tomasz z Akwinu powiedział, że wszystko przyspiesza, gdy zbliża się do swojego należytego miejsca lub domu. Święci gwałtownie wzrastają w miłości; ludzie źli szybko nikczemnieją. Możemy zrozumieć prawdę tego twierdzenia, gdy porównamy Piotra i Judasza. Przez długi czas niewiele zdawało się ich różnić, aż nagle objawiła się różnica między nimi – między świętym a diabłem.

Czytaj dalej

Odmawianie brewiarza

 

Podczas gdy prawdą jest, że jedynie Duch może sprawić, by nasza lektura brewiarza była owocna, istnieje wiele rzeczy, które możemy zrobić, by przygotować się na delikatne muśnięcie Jego tchnienia.

  1. Odmawiaj liturgię godzin przewidzianą na dany dzień w obecności Pana w Najświętszym Sakramencie; jest to praktyka, za którą otrzymać można odpust zupełny. Ponadto, ponieważ brewiarz jest modlitwą Ciała Chrystusa, należy go odmawiać z więszą wiarą, jednocząc się ściśle z Głową, która „zawsze żyje, aby się wstawiać za n[a]mi” (Hbr 7, 25).

Czytaj dalej

Nawracanie

AdultBaptism

Czy administrowanie wyparło ewangelizację w życiu wielu proboszczów? Czy bycie organizatorem zepchnęło w kąt bycie pasterzem? Czy dusze należy liczyć jedynie w kartotece parafialnej? Czy owce w owczarni służą tylko do tego, by je strzyc, czy też należy zachęcać i wspierać każdego z członków laikatu w rozwijaniu jego szczególnego apostolskiego powołania? Jest to pytanie, na które każdy proboszcz może sobie odpowiedzieć jedynie poprzez zbadanie własnego sumienia. Musi przy tym pamiętać, że jego ojcostwo obejmuje nie tylko owce, które znajdują się w owczarni. Czytaj dalej

Dlaczego silny mężczyzna utracił swą siłę?

Samson, silny mężczyzna, zakochał się w kobiecie o imieniu Delila. Przybyli do niej władcy filistyńscy i powiedzieli: „Oszukaj go i dowiedz się, w czym tkwi jego wielka siła oraz jak moglibyśmy go pokonać, a następnie związać i obezwładnić”. (Sdz 16,5)

I Delila próbowała dowiedzieć się, co daje Samsonowi siłę, aż wreszcie zdradził jej swój sekret.

Czytaj dalej

Niebezpieczeństwo obojętności

Z biegiem czasu ludzie dobrzy i źli przyjmują różne postawy. Ludzie dobrzy są mniej świadomi swojej dobroci. Próbują być bardziej gorliwi, być bliżej Pana; jednocześni są bardziej świadomi swoich upadków. Lecz źli ludzie, i ci, którzy w swoim życiu nie stawiają Chrystusa na pierwszym miejscu – ci są bardzo zadowoleni. Samson nie zdawał sobie sprawy z utraty swojej siły. Saul, pierwszy król Izraelitów, nie wiedział, że Pan go opuścił. Możemy popaść w samozadowolenie i gniewać się na każde wezwanie do poprawy.

Czytaj dalej

Wpływ

Bóg wie wszystko, ale zostawia nam wolność. W jaki sposób Bóg może na ciebie wpływać, pozostawiając ci wolność? Zastanówmy się nad różnymi rodzajami wpływu. Najpierw przekręć klucz w zamku. Zachodzi tu wpływ jednej rzeczy materialnej na drugą, a rezultatem jest otwarcie drzwi. Jest to jeden rodzaj wpływu – wpływ jednej rzeczy materialnej na inną. Lecz istnieje też inny rodzaj wpływu. Wiosną zasadzasz ziarno w ogrodzie. Słońce, wilgoć, atmosfera i składniki chemiczne w ziemi zaczynają wpływać na owo ziarno. Z pewnością nie jest to ten sam rodzaj oddziaływania, co przekręcenie kawałka metalu w zamku. W samym ziarnie istnieje ogromna zdolność wzrostu, a czynnik budzący ziarno do życia jest czymś niewidzialnym, promieniami słońca. Przejdźmy teraz do jeszcze wyższego poziomu.

Czytaj dalej

Kaznodzieja świata

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt i przyjemność przedstawić artykuł autorstwa księdza mgr. Marka Piedziewicza, doktoranta wydziału Edukacji Medialnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Artykuł ten ukazał się w Biuletynie Edukacji Medialnej nr 2/2016.

Artykuł dostępny jest online pod linkiem: Kaznodzieja świata – życie i działalność arcybiskupa Fultona Sheena. Osoby, które pragną ściągnąć plik na swój komputer, muszą w tym celu

Czytaj dalej