Droga Krzyżowa: Stacja XI

Droga Krzyżowa

Stacja XI: Pan Jezus przybity do Krzyża

Chrystus przybity do Krzyża, Gerard David, 1481 r.Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie
Boś przez Krzyż swój święty 
świat odkupić raczył.

Nasz Pan wspina się na swą mównicę po raz ostatni. Tym razem nie jest nią barka św. Piotra, nie są nią wzgórza Galilei; jest nią mównica Krzyża, który, podobnie jak słowa, które za chwilę wyszepce Chrystus, sam pozostanie wymowny nawet wtedy, gdy przeminie czas. Kaznodzieją jest Słowo Boga; grono słuchaczy składa się z żołnierzy, którzy rzucają kości o Jego szaty, niewierzących, których usta są kraterami nienawiści i wulkanami bluźnierstwa oraz z wiernych – Maryi, Marii Magdaleny i Jana – niewinności, pokuty i kapłaństwa – trzech rodzajów dusz, jakie zawsze można znaleźć u stóp mównicy Krzyża. Kazanie składa się z siedmiu ostatnich słów – słów miłości i przebaczenia – skierowanych najpierw do wrogów: „Przebacz im, albowiem nie wiedzą, co czynią”, następnie do grzeszników: „Dziś jeszcze będziesz ze Mną w raju”, a wreszcie do świętych: „Niewiasto, oto syn Twój”.

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa:

Drogi Jezu, gdy słucham Twojego kazania, które ujawnia moje ogromne pragnienie miłości, zaczynam odkrywać, czym naprawdę jest miłość, i jak wiele razy ją ukrzyżowałem: przybijałem mocno Twoje dłonie, tak często uniesione, by mnie pobłogosławić; przebijałem stalą Twoje stopy, które tak często szukały mnie na podstępnych ścieżkach grzechu; raniłem Twoje usta, które tak często wzywały mnie, bym powrócił z drogi nikczemności i zaczynam rozumieć, że gdy przebijałem Twe Serce, masakrowałem swoje własne. Teraz powracam do Twojego Krzyża niczym do kielicha wszelkiej nędzy i nadziei osamotnionych grzeszników. Pozwól mi zrozumieć, że nie potrzeba wiele czasu, aby uczynić mnie świętym, potrzeba jedynie dużo miłości, a gdybym nigdy nie zgrzeszył, Panie Jezu, nie mógłbym nazywać Cię „Zbawicielem”.

Któryś za nas cierpiał rany.
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała,
Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

c.d.n.

Arcybiskup Fulton J. Sheen

“The Way of the Cross”, National Council of Catholic Men, 1932r.

Droga Krzyżowa: Stacja X

Droga Krzyżowa

Stacja X: Pan Jezus z szat obnażony

Obnażenie z szat, El Greco, ok. 1577-1579 r.Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie
Boś przez Krzyż swój święty
świat odkupić raczył.

Postępowanie Boga z człowiekiem było nieustannym procesem hojnego okazywania dobroci. Pierwszym przejawem tej hojności było nadanie rzeczom istnienia, czyli stworzenie, drugim przejawem było ujawnienie sekretów Jego miłości, czyli objawienie. Wreszcie miłość, która nie zna granic, wyczerpała się we Wcieleniu, gdyż, mówiąc językiem świętego Pawła, Chrystus „ogołocił samego siebie”, usuwając swą chwałę w cień i przyjmując ludzką postać.

Teraz, na wzgórzu Kalwarii, Jezus pragnie nie tylko ogołocić się ze swojej Bożej chwały, lecz nawet ze swojej ostatniej ziemskiej własności. Niebiański Wędrowiec, który nie miał gdzie złożyć swej głowy, jest teraz obnażony z szat, aby w śmierci nie miał nic, lecz mógł oddać wszystko, i w ten sposób całkowicie się ogołocić.

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa:

Lecz, Panie Jezu, modlitwa jest wzajemna, a każde ogołocenie się pociąga za sobą napełnienie. Jeśli ogołociłeś się dając nam Boskie życie, czyż nie pragnąłeś, abym się nim napełnił? Pozwól zatem, drogi Jezu, abym pozbył się samolubstwa i napełnił Twoją miłością, abym pozbył się grzechów i napełnił Twoją łaską, abym pozbył się światowych pragnień i napełnił Twą niebiańskością. Obnaż mnie ze światowych szat i przyoblecz mnie w białą szatę chrztu, abym, dzięki ziemskiemu ubóstwu mógł stać się bogaczem. Daj mi siłę, bym odpłacił za  Twoje życie mą miłością i ofiarą, napełniając moje życie cierpieniami, których brakowało Twojej, Chryste, udręce!

Któryś za nas cierpiał rany.
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała,
Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

c.d.n.

Arcybiskup Fulton J. Sheen

“The Way of the Cross”, National Council of Catholic Men, 1932r.

Droga Krzyżowa: Stacja IX

Droga Krzyżowa
 
Stacja IX: Pan Jezus upada po raz trzeci
 
Pan Jezus upada po raz trzeci, Martin Ritter von Feuerstein, 1898 r.
 
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie
Boś przez Krzyż swój święty
świat odkupić raczył.
Trzecie kuszenie na górze nie było kuszeniem ani z ciała, ani ze świata. Było kuszeniem samego diabła, który prosił naszego Pana, by padł przed nim i oddał mu pokłon, obiecując w zamian wszystkie królestwa na ziemi. Lecz Jezus powiedział do niego: „Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”.
W moim życiu były niezliczone okazje, przy których wymieniłem bezcenny skarb Twojej łaski na zabawkę jakiejś przemijającej przyjemności. Przeciwnie niż Chrystus, uwierzyłem w kłamstwa diabła i przehandlowałem wieczność w zamian za czas, pokój w zamian za żal i wolność dzieci Bożych w zamian za okropną niewolę grzechu. I za każdym razem przekonywałem się, że choć szatan obiecuje przyjemności swojego królestwa, tak naprawdę daje jedynie jałową pustynię nieszczęśliwości i bólu.
Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
Modlitwa:
Wiele razy, drogi Jezu, obiecywałem Ci, upadłszy na skutek grzechów ciała i świata, że już nigdy nie upadnę. Ten Twój trzeci upadek, Panie Jezu, dowodzi, że upadłem na skutek sideł zastawionych przez szatana, lecz przez Twoje podźwignięcie się dałeś mi jeszcze jedną obietnicę nadziei. Nauczyłeś mnie, że na świecie są dwa rodzaje ludzi: ci, którzy upadają i trwają w upadku oraz ci, którzy upadają i na nowo się podnoszą. Przez Twój trzeci upadek wyjednałeś dla mnie łaskę podźwignięcia się z upadku. Nie pozwól mi już nigdy upaść. Diabeł oddałby świat w zamian za moją duszę; Ty oddajesz swoje własne życie, aby ją mieć. Dlatego, drogi Jezu, moja dusza musi być warta ocalenia. Pomóż mi ją ocalić!
Któryś za nas cierpiał rany.
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała,
Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
c.d.n.
Arcybiskup Fulton J. Sheen
“The Way of the Cross”, National Council of Catholic Men, 1932r.

Droga Krzyżowa: Stacja VIII

Droga Krzyżowa

Stacja VIII: Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty


Jezus przemawia do niewiast nad Nim płaczących, Józef Mehoffer, 1933-1946Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie
Boś przez Krzyż swój święty
świat odkupić raczył.

Ze wszystkich rzeczy na świecie najmniej znamy samych siebie. Grzechy i ułomności innych znamy tysiąc razy lepiej niż nasze własne i zawsze dostrzegamy pyłek w oku innych, nie widząc nigdy belki w naszym własnym oku.

Zdaje się, że ta wielka prawda została zlekceważona w drodze na Kalwarię. Pobożne niewiasty jerozolimskie, mimo że nie obawiały się zbytnio ujawnić swej wierności przed niepobożnymi mężczyznami, widziały jedynie cierpiącego Chrystusa, którego kochały; nie dostrzegały kochającego Chrystusa, który cierpiał za nie. Łączyły się z Nim w bólu, lecz nie postrzegały siebie jako przyczyny bólu. Tymczasem On wziął na siebie ich własne grzechy, a także moje grzechy i, w celu uświadomienia tej prawdy nam wszystkim, z głębi Najświętszego Serca wydobył się bolesny jęk: „Nie płaczcie nade Mną, płaczcie nad sobą”.

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa:

Panie Jezu, pozwól mi dostrzec osobistą zależność między moimi grzechami a Kalwarią. Pozwól, abym łkał nad Tobą jedynie z mojego własnego powodu. Pozwól mi zrozumieć, że gdybym był mniej pyszny, korona cierniowa mniej by Cię raniła; gdybym był mniej uparty, Twój Krzyż byłby lżejszy; gdybym mniej grzeszył, droga na Kalwarię byłaby dużo krótsza, a ponieważ ból i radość mają to samo źródło, którym jest fontanna łez, pozwól mi również zrozumieć, że mój ból, dzięki Twojej miłości, może pewnego dnia przemienić się w wieczną radość.

Któryś za nas cierpiał rany.
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała,
Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

c.d.n.

Arcybiskup Fulton J. Sheen

“The Way of the Cross”, National Council of Catholic Men, 1932r.

Droga Krzyżowa: Stacja VII

Droga Krzyżowa
 
Stacja VII: Pan Jezus upada po raz drugi
 
Pan Jezus upada pod Krzyżem, Jean-Jacques Tissot, 1836-1902
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie
Boś przez Krzyż swój święty
świat odkupić raczył.
W drugim kuszeniu na górze diabeł poprosił naszego Pana, by zdał się całkowicie na Boga i nie dbał lub nie myślał o sobie: „rzuć się w dół, gdyż Aniołowie na rękach nosić cię będą”. Lecz Zbawiciel odparł: “Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”, przypominając szatanowi, że Bóg nigdy nie zbawia nas przeciw naszej woli, lecz jedynie wtedy, gdy współpracujemy z Jego łaską.
To kuszenie pochodziło nie z ciała, lecz ze świata, który tak wiele razy mówi mi: „Rzuć się w dół na skały grzechu, zdaj się na Boga; Bóg jest miłosierny, On cię wydźwignie, jest mnóstwo czasu na pokutę – Bóg się tobą zaopiekuje“. I wiele razy, w przeciwieństwie do naszego Pana, uległem takim podszeptom i grzeszyłem zuchwale, a później bez przekonania uczyniłem postanowienie poprawy i znów upadłem.
Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
Modlitwa:
Drogi Zbawicielu, przez Twój drugi upadek odpokutowałeś za moją nadmierną miłość świata i za wiele przypadków, w których nadużyłem Twojego miłosierdzia i dobroci jako wymówki dla popełnienia kolejnego grzechu. Podnosząc się z ziemi, wysłużyłeś łaskę podźwignięcia mnie raz jeszcze, abym mógł podążać z Tobą na Kalwarię. Uwolnij mnie od ducha tego świata. Pozwól mi zrozumieć, że nic mi nie da, jeśli zyskam cały świat, a stracę moją duszę nieśmiertelną. Powiedziałeś mi, że świat będzie zawsze mnie nienawidził, jeśli będę Cię kochać, proszę Cię zatem, aby w najbardziej gorzkich chwilach pogardy pocieszała mnie pamięć o tym, że Ciebie najpierw znienawidził.
Któryś za nas cierpiał rany.
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała,
Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
c.d.n.
Arcybiskup Fulton J. Sheen
 

“The Way of the Cross”, National Council of Catholic Men, 1932r.

Droga Krzyżowa: Stacja VI

Droga Krzyżowa
 
Stacja VI: Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
 
Św. Weronika, Hans Memling, 1475 r.
 
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie
Boś przez Krzyż swój święty
świat odkupić raczył.
Szymon Cyrenejczyk, który pomógł Jezusowi z Jego ciężarem, był delikatnym przypomnieniem, że człowiek powołany jest do wzniosłego zadania dźwigania Krzyża. Lecz kobieta ma również swą rolę do odegrania, a owego strasznego dnia Weronika, z typowym dla kobiet przenikliwym wzrokiem, wpatrując się w posiniaczoną i pomazaną kurzem i krwią twarz, dojrzała w niej oblicze Boskości.
Z pełnym odwagi szacunkiem przyłożyła ręcznik do Jego oblicza i, jakby w przypomnieniu, że podobieństwo między Chrystusem a nami jest najdoskonalsze w cierpieniu i bólu, Zbawiciel, podążając nie na górę Tabor lecz na Kalwarię, pozostawił na nim odcisk swojej przepełnionej Boskim bólem twarzy.
Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
Modlitwa:
Panie Jezu, w dniu, w którym odrodziłem się na nowo z wody i Ducha Świętego, znak Twego Krzyża został odciśnięty na mojej duszy, a napis Twojego cierpienia został wyryty w mojej duszy. Tego dnia zapytałeś mnie “Czyj napis widnieje na niej?” Skoro jest on Twój, pozwól mi oddać Bogu rzeczy, które do Niego należą. Pozwól, abym, niczym Weronika, z pełnym odwagi szacunkiem zawsze nosił Twój wizerunek, odbity nie na tkaninie, lecz na żywej tablicy mojego serca. Daj mi również łaskę bycia tak bardzo podobnym do Ciebie, żeby, gdy będę przebywał wśród ludzi, mogli oni rozpoznać coś z Ciebie we mnie, podobnie jak służąca rozpoznała coś z Ciebie w Piotrze, i jeśli nie będą to ślady Twej Męki, niech będą to iskry Twojej miłości!
Któryś za nas cierpiał rany.
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała,
Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

c.d.n.
 
Arcybiskup Fulton J. Sheen
 
“The Way of the Cross”, National Council of Catholic Men, 1932r.

Droga Krzyżowa: Stacja V

Droga Krzyżowa

Stacja V: Szymon Cyrenejczyk pomaga Panu Jezusowi nieść Krzyż
 
Jezus na Golgocie, Teofanes Kreteńczyk, VI wiek
 
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie
Boś przez Krzyż swój święty
świat odkupić raczył.
Grzeszni ludzie nie życzyli naszemu Zbawicielowi jedynie śmierci; chcieli, żeby był to szczególny rodzaj śmierci na znaku sprzeciwu. Aby wyczerpanie i osłabienie Chrystusa nie pozbawiło ich możliwości rozpostarcia naszego Pana, sztandaru zbawienia, na Krzyżu Kalwarii, zmusili Szymona z Cyreny, aby Mu pomógł. Szymon widział w krzyżu jedynie ciężar drewna; nie widział ciężaru grzechów tego świata i dlatego początkowo był jedynie niechętną pomocą, wymuszonym pomocnikiem. Kilka minut spędzonych w słodkim towarzystwie Jezusa zmieniło jednakże jego postrzeganie sprawy. Niewola przemieniła się w wolność, przymus – w miłość, a niechęć – w słodką rezygnację.
Ja również jestem taki jak Szymon w jego pierwszych chwilach: wiem o Jezusie, ale Go nie znam. Obawiałem się udziału w Jego Krzyżu i dlatego kochałem za mało, ponieważ niewiele wiedziałem. Zby często nalegałem, by rozpoczynać daną rzecz od przyjemności, podczas gdy przyjemność powinna być uwieńczeniem danej rzeczy.
Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
Modlitwa:
Daj mi, o Jezu, zrozumieć tę wielką tajemnicę, że Krzyż przeraża jedynie na odległość, że jego cień jest straszniejszy niż jego rzeczywistość, że jego odłamki są okropniejsze od jego belek, że łatwiej dźwigać cały Krzyż niż jego część. Powiedziałeś nam, najdroższy Zbawicielu, że musimy wziąć nasz krzyż codzienny i naśladować Cię. Pozwól zatem, gdy Krzyż stanie między Tobą a mną tak jak stanął między Tobą a Szymonem, abym radował się widokiem śladu Twoich stóp i podążał za nim, tak jak Szymon, dopóki nie stanę się nieschwytanym jeńcem Twojej słodkiej miłości.
Któryś za nas cierpiał rany.
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała,
Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
c.d.n.
Arcybiskup Fulton J. Sheen
 
“The Way of the Cross”, National Council of Catholic Men, 1932r.

Droga Krzyżowa: Stacja IV

Droga Krzyżowa
 
Stacja IV: Pan Jezus spotyka Matkę swoją
 
„Pasja” w reżyserii Mela Gibsona, 2004 r.
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie
Boś przez Krzyż swój święty
świat odkupić raczył.
Podczas uczty weselnej w Kanie, gdy Maryja zauważyła zakłopotanie gospodarzy i poprosiła swojego Boskiego Syna, aby zdziałał pierwszy cud, odpowiedział: “Nie nadeszła jeszcze Moja godzina”, lecz, pod wpływem Jej nalegania, uprzedził swą godzinę i przemienił wodę w wino.
Powiedział, że “Jego godzina jeszcze nie nastąpiła”. Lecz Jego godzina była również Jej godziną, która nadeszła teraz. W Kanie przemienił wodę w wino. W drodze na Kalwarię wino przemieniło się w krew. Jest to podniosła godzina konsekracji, dzięki której Maryja jednoczy się z cierpieniami swojego Boskiego Syna, aby ocalić świat od straszliwego zakłopotania grzechu i od braku odkupieńczego wina miłości Boga. Była to godzina, w której wyobrażenie świata o miłości zostało odwrócone, gdyż Syn wezwał swą Matkę do tego, by cierpiała. Miłość nie jest zatem tożsama z posiadaniem; oznacza ona bycie posiadanym; jest ona oddawaniem samego siebie za bliźniego. Nikt nigdy nie kochał Jezusa tak jak Maryja; dlatego nikt nigdy nie cierpiał za Jezusa tak jak Maryja.
Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
Modlitwa:
Maryjo, najdroższa Matko, w Twej godzinie boleści drogo płacisz za przywilej Twojego Niepokalanego Poczęcia! Czynisz nawet więcej, albowiem Twój obecny ból jest bólem porodowym, poprzez który stajesz się Matką rodzaju ludzkiego, podobnie jak w Betlejem stałaś się Matką Jezusa, Twojego Pierworodnego. Zatem naprawdę jesteś moją Matką, nie ze względu na kurtuazyjny tytuł, ale ze względu na bóle porodowe. Naucz mnie, Matko, rozumieć, że Jezus powołuje do cierpienia tych, których kocha. Pan Jezus zachowuje najlepsze wino swojej miłości na godzinę, w której najbardziej jej potrzebujemy; pozwól, aby i Ciebie trzymał blisko nas, kiedy potrzebujemy Cię najbardziej – we wszystkich próbach i pokusach, a w szczególności w godzinie naszej śmierci.
Któryś za nas cierpiał rany.
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała,
Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
c.d.n.
Arcybiskup Fulton J. Sheen
“The Way of the Cross”, National Council of Catholic Men, 1932r.

Droga Krzyżowa: Stacja III

Droga Krzyżowa

Stacja III: Pan Jezus upada po raz pierwszy
 
Chrystus Boleściwy, Geertgen tot Sint Jans, 1495 r.
 
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie
Boś przez Krzyż swój święty
świat odkupić raczył.
Trzy razy nasz Zbawiciel był kuszony na górze i trzy razy upadł na swej drodze na wzgórze Kalwarii. W ten sposób odpokutował za nasze trzy upadki wobec pokus ciała, świata i szatana.
Odbywszy czterdziestodniowy post, nasz Pan odczuwał głód. Szatan kusił go najpierw w sferze ciała, prosząc Go, aby uczynił naturalną rzecz w sytuacji głodu, a mianowicie, by użył swej mocy i rozkazał, aby kamienie przemieniły się w chleb. Lecz nasz Pan odparł, że pokarm, który zaspokaja pragnienia naszego serca, pochodzi nie z ciała, lecz z Ducha Bożego.
Wiele razy ja również byłem kuszony do tego, by ulec żądzom mojej niższej natury, podczas gdy powinienem był służyć duchowi. Lecz, inaczej niż mój Pan, upadałem zgadzając się na podszepty ciała, miast odpowiedzieć na przynaglenia Łaski, i czyniąc to, co naturalne, miast czynić to, co naprzyrodzone. I, niestety, zawsze przekonywałem się, że uleganie niższym impulsom zawsze pozostawia niedosyt tam, gdzie zdawało się najbardziej zaspokajać i że żaden człowiek nie może żyć chlebem niższych żądz.
Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
Modlitwa:
Boże, gdy moim ciałem targają moce szatana i gdy kusiciel trzęsie nim z całej siły, pomóż mi trzymać w ryzach moje zmysły i pamiętać, że jest ono świątynią Ducha Świętego i że jedynie osoby czystego serca będą Cię oglądać. I pozwól, abym, poprzez zasługi tego upadku pod Krzyżem, został ocalony od upadków ciała nie dzięki chlebowi zrobionemu z kamieni, lecz dzięki Ciału, które jest Chlebem Życia i dzięki Krwi, która jest Winem rodzącym dziewice.
Któryś za nas cierpiał rany.
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
c.d.n.
Arcybiskup Fulton J. Sheen
 
“The Way of the Cross”, National Council of Catholic Men, 1932r.

Droga Krzyżowa: Stacja II

Droga Krzyżowa

Stacja II: Pan Jezus bierze Krzyż na swe ramiona

 

Chrystus niosący Krzyż, El Greco, 1580 r.
 
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie
Boś przez Krzyż swój święty
świat odkupić raczył.
Nasz Pan gościł na ziemi zaledwie od czterdziestu dni, gdy Symeon w swej proroczej wizji obwieścił, że stanie się On znakiem sprzeciwu. Ten dzień właśnie nadszedł, albowiem: “Przyszedł do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli”. Jako symbol sprzeciwu świata wobec Jego życiodajnego posłania, dali Mu Krzyż, w którym jedna belka umieszczona jest w sprzeczności lub w sprzeciwie wobec drugiej belki.
Lecz w Boskim akcie Chrystus przemienił znak sprzeciwu w znak Odkupienia. Okrąg jest symbolem samolubstwa, ponieważ nieustannie oddziela się od świata i nie jest w stanie wyrwać się poza swoje granice, lecz krzyż jest symbolem odkupienia, ponieważ jego ramiona są rozpostarte aż do nieskończoności, aby objąć w uścisku całą ludzkość.
Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
Modlitwa:
Wiem, drogi Jezu, jak powstają krzyże. Twoja wola jest belką pionową; moja wola jest poprzeczną belką. Gdy kładę moją wolę w poprzek Twojej woli, konstruuję krzyż. Aż do tej pory, Panie Jezu, zajmowałem się jedynie formowaniem krzyży, okazując nieposłuszeństwo Twemu świętemu prawu i broniąc moich własnych, samolubnych pragnień. Pozwól, abym nie budował Ci już więcej krzyży, lecz abym odtąd kładł belkę mojej woli wzdłuż belki Twojej woli, tworząc jarzmo, które zawsze będzie słodkie i ciężar, którzy zawsze będzie lekki.
Któryś za nas cierpiał rany.
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
c.d.n.
Arcybiskup Fulton J. Sheen
 
“The Way of the Cross”, National Council of Catholic Men, 1932r.