Życie Jezusa Chrystusa

Zapowiadamy i polecamy kolejną książkę arcybiskupa Sheena, która ukazuje się w polskim przekładzie nakładem Wydawnictwa AA:

Życie Jezusa Chrystusa Sheen

To głośne, klasyczne już dzieło zostało okrzyknięte najbardziej wymowną ze wszystkich książek Fultona J. Sheena. Będąc owocem wielu lat refleksji, modlitwy i badań, ta dramatyczna i poruszająca opowieść o narodzinach, życiu, ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Chrystusa jest zarazem pełnym żarliwości, fascynującym portretem Boga-człowieka, nauczyciela, uzdrowiciela, a nade wszystko Zbawiciela, którego obietnica podtrzymywała w ludzkości nadzieję przez tysiąclecia.

Życie Jezusa Chrystusa to pasjonujące połączenie filozofii, historii i egzegezy biblijnej, napisane przez najbardziej znanego, szanowanego, a przez wielu wręcz uwielbianego amerykańskiego katolickiego duchownego XX wieku, które od dawna jest źródłem inspiracji i wskazówek. Dla tych, którzy dążą do lepszego zrozumienia przesłania Jezusa Chrystusa, ta żywa reinterpretacja najwspanialszej historii w dziejach jest książką, którą koniecznie trzeba przeczytać.

Bardzo niewielu ludzi w nowożytnych czasach wniosło większy wkład w życie katolickie niż arcybiskup Sheen i mało kto w taki stopniu jak on zachęcał i prowadził do bliskiej przyjaźni z Jezusem Chrystusem. „Zycie Jezusa Chrystusa” arcybiskupa Sheena mogłoby być dodatkowym tomem „Jezusa z Nazaretu” papieża Benedykta XVI.

o. Benedict J. Groeschel CFR

W ciągu wieków powstało wiele wspaniałych biografii Jezusa, ale bardzo niewielu pisarzy może porównać swoje dzieło do dzieła arcybiskupa Fultona J. Sheena. Ludzie, którzy w ciągu minionych lat czytali „Zycie Jezusa Chrystusa” arcybiskupa Sheena, zwrócili uwagę, że jest coś potężnego w jego słowach! Siostry z zakonu Misjonarek Miłości powiedziały mi, że Matka Teresa z Kalkuty zawsze miała przy sobie egzemplarz „Życia Jezusa Chrystusa” arcybiskupa Sheena! Jak ziarno zasiane w glebę, jego słowa o życiu i przesłaniu Jezusa zakorzeniły się w umysłach i sercach wielu ludzi i wydały w ich życiu wspaniałe owoce.

o. Andrew Apostoli CFR
wicepostulator procesu kanonizacyjnego
arcybiskupa Fultona J. Sheena

Jak zerwać ze złymi nawykami?

synam

Rembrandt, „Powrót syna marnotrawnego”

„Łatwo wpadam w gniew”, „zbyt dużo piję”, „jestem krytykantem” lub „jestem leniwy” – są to popularne skargi tych, którzy wciąż wierzą, że szlachetność charakteru jest istotnym celem. Osoby te nie czyniłyby tych wyznań, gdyby towarzyszyło im pragnienie przerwania łańcucha złych nawyków. Mogą zrealizować to pragnienie – można zerwać z każdym złym nawykiem. Lecz zerwanie to wymaga czterech rzeczy: Czytaj dalej

Arcybiskup Fulton J. Sheen – mikrofon Boga i ciało medialne

StudiaK

Studia Kulturoznawcze „Filozofia o ciele” 1 (14) 2018

Uprzejmie informujemy, że w najnowszym numerze czasopisma naukowego Studia Kulturoznawcze wydawanego przez Instytut Kulturoznawczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukazał się artykuł autorstwa dr hab. Izabelli Parowicz poświęcony arcybiskupowi Sheenowi. W artykule tym przedstawiony został teleewangelizacyjny fenomen Fultona J. Sheena cieszącego się wyjątkową i do dziś nie doścignioną przez żadnego innego religijnego kaznodzieję popularnością medialną. Czytelnicy mogą zapoznać się ze szczegółową analizą czynników, którym arcybiskup Sheen zawdzięczał swą zawrotną popularność oraz godną podziwu skuteczność jako kaznodzieja, który swoim nauczaniem przywiódł na łono Kościoła niezliczone rzesze ludzi. Serdecznie zapraszamy do lektury!

Całość artykułu dostępna jest pod następującym linkiem.

Wyrokiem Sądu Najwyższego w Nowym Jorku ciało Arcybiskupa Sheena może zostać przeniesione do Peorii

Sąd w Nowym Jorku zawyrokował, że ciało arcybiskupa Sheena może zostać przeniesione z Nowego Jorku do Peorii w stanie Illinois.

W wyroku ogłoszonym w piątek, 8 czerwca br., sędzia Arlene Bluth z Sądu Najwyższego Nowego Jorku zadecydowała, że Joan Sheen Cunningham, bratanica i najbliższa żyjąca krewna arcybiskupa Sheena, spełniła warunki prawne niezbędne do ekshumacji ciała jej stryja.

Czytaj dalej

Rodzaje mądrości

Nic dziwnego, że nasz Pan modlił się słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie” (Łk 10, 21). Święty Paweł dokonał później jasnego rozróżnienia między dwoma rodzajami mądrości: fałszywą mądrością, która używa rozumu, aby zanegować Boga, który dał rozum i wyższą mądrością, która zrodzona jest z Bożej łaski: Czytaj dalej

Wiara w twoim życiu (lub jej brak)

Niezależnie od twoich religijnych przekonań, bez wątpienia dostrzegłeś ogromną rozbieżność między poglądami tych, którzy dzięki łasce Boga posiadają wiarę i tych, którzy jej nie mają. Czy zauważyłeś, że – gdy porusza się w dyskusji ważne tematy takie jak ból, żal, grzech, szczęście, małżeństwo, dzieci, edukacja, cel życia i znaczenie śmierci – katolicki punkt widzenia różni się krańcowo od tego, co nazywane jest nowoczesnym światopoglądem? Czytaj dalej