Wyrokiem Sądu Najwyższego w Nowym Jorku ciało Arcybiskupa Sheena może zostać przeniesione do Peorii

Sąd w Nowym Jorku zawyrokował, że ciało arcybiskupa Sheena może zostać przeniesione z Nowego Jorku do Peorii w stanie Illinois.

W wyroku ogłoszonym w piątek, 8 czerwca br., sędzia Arlene Bluth z Sądu Najwyższego Nowego Jorku zadecydowała, że Joan Sheen Cunningham, bratanica i najbliższa żyjąca krewna arcybiskupa Sheena, spełniła warunki prawne niezbędne do ekshumacji ciała jej stryja.

Czytaj dalej

Rodzaje mądrości

Nic dziwnego, że nasz Pan modlił się słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie” (Łk 10, 21). Święty Paweł dokonał później jasnego rozróżnienia między dwoma rodzajami mądrości: fałszywą mądrością, która używa rozumu, aby zanegować Boga, który dał rozum i wyższą mądrością, która zrodzona jest z Bożej łaski: Czytaj dalej

Wiara w twoim życiu (lub jej brak)

Niezależnie od twoich religijnych przekonań, bez wątpienia dostrzegłeś ogromną rozbieżność między poglądami tych, którzy dzięki łasce Boga posiadają wiarę i tych, którzy jej nie mają. Czy zauważyłeś, że – gdy porusza się w dyskusji ważne tematy takie jak ból, żal, grzech, szczęście, małżeństwo, dzieci, edukacja, cel życia i znaczenie śmierci – katolicki punkt widzenia różni się krańcowo od tego, co nazywane jest nowoczesnym światopoglądem? Czytaj dalej

Szansa jedna na miliony

Pewien żydowski naukowiec, który został chrześcijaninem i który świetnie znał Stary Testament oraz wszystkie tradycje żydów, powiedział, że w czasach Chrystusa rabini zgromadzili 456 proroctw dotyczących Mesjasza, Chrystusa, zwycięzcy zła, który miał się narodzić i zawrzeć nowe przymierze z rodzajem ludzkim. Przypuśćmy, że szansa na to, iż spełni się jedno z tych proroctw, była jedna na sto. Czytaj dalej